Už jsi slyšel/a o #YouthWiki?

7.2.2018

Znáš platformu Youth Wiki? Je to první evropská online encyklopedie, která shromažďuje informace o aktivitách států na podporu mladých lidí. Zajímá Tě, co dělá pro mládež třeba Island, Portugalsko, Norsko nebo Turecko? Chceš vědět, jak země podporují vzdělávání, zaměstnanost nebo třeba kreativitu mladých lidí? Zjisti o projektu víc!

Co to je?

Youth Wiki je první evropská online encyklopedie, která mapuje národní politiky, organizační strukturu a aktivity na podporu mladých lidí.

Pokrývá celkem 8 hlavních oblastí, kterými se zabývá také Evropská strategie pro mládež 2010-2018.

  • vzdělávání a odborná příprava
  • zaměstnanost a podnikání
  • zdraví a blahobyt
  • participace
  • dobrovolnická činnost
  • sociální začlenění
  • mládež a svět
  • kreativita a kultura

Projektu se účastní 27 evropských zemí včetně České republiky a další země se mohou připojit.

Kompletní seznam zúčastněných zemí najdeš zde

K čemu Youth Wiki slouží?

Díky této encyklopedii mají Evropská komise a členské státy EU přehled o iniciativách a reformách v oblasti podpory mladých lidí. To jim pomáhá při jejich rozhodování, zároveň si mohou snáze vyměňovat informace a vzájemně se inspirovat aktivitami v jiných zemích.

Co v ní najdeš?

V databázi Youth Wiki jsou převážně oficiální dokumenty, které vydávají orgány zodpovědné za politiku mládeže v každé zemi, v České republice je to Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Kromě toho v ní najdeš studie, průzkumy, analýzy a hodnocení prováděná buď těmito orgány, nebo zadané různým výzkumným centrům, think-tankům a odborníkům.

Informace se každoročně aktualizují.

Další informace o Youth Wiki najdeš zde nebo pod #YouthWiki.