Studium

Stipendia Česko-německého fondu budoucnosti

2.12.2013

Česko-německý fond budoucnosti vypisuje pro české a německé studenty humanitních a společenskovědních oborů 10 stipendií ke studijnímu pobytu v sousední zemi. Uzávěrka pro podání žádostí na akademický rok 2014/15 je 15. prosince 2013.

Program Vulcanus nabízí stáže v Japonsku

2.12.2013

Do 20. ledna se můžou studenti technických oborů, kteří jsou alespoň ve 3. ročníku studia na univerzitě v EU, přihlásit na program Vulcanus, který nabízí  studijní a pracovní stáž v Japonsku. Pobyt začíná v září a končí v srpnu následujícího roku podobně jako akademický rok.

Stipendijní pobyt pro tanečníky

2.12.2013

Pěti týdenní stipendijní  pobyt, který potrvá od 16. července do 20. srpna 2014 ve Vídni v rámci festivalu ImPulsTanz,  nabídne mladým profesionálním tanečníkům a choreografům možnost zúčastnit se intenzivního nadnárodního vzdělávacího programu.

Hour of Code 2013

22.11.2013

V termínu od 9. do 15. prosince vrcholí světová kampaň na podporu výuky programování týdnem "Computer Science Education Week". Jeho součástí bude i "Hour od Code". Jedná se o "Hodinu programování" a chce oslovit na deset milionů účastníků ve věku 6 až 106 let.

Erasmus+ má zelenou

22.11.2013

Evropský parlament schválil Erasmus+, nový program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport, který má být zahájen v lednu. Tento sedmiletý program, jenž má zlepšit dovednosti a zaměstnatelnost a přispět k modernizaci vzdělávání, odborné přípravy a systémů práce s mládeží, bude disponovat rozpočtem 14,7 miliardy EUR, což je o 40 % více než u stávajících programů.

Stipendia Visegradského fondu

31.10.2013

Do konce ledna 2014 máte možnost přihlásit se ke studiu či výzkumu a získat pro svůj pobyt stipendium. Vybrat si můžete libovolnou instituci v zemi V4 (ČR, Slovensko, Polsko a Maďarsko) nebo partnerské zemi a přihlásit se do magisterského nebo postgraduálního programu.

Projekt SPEAK!

30.10.2013

Jak zlepšit svou angličtinu, němčinu, španělštinu nebo ruštinu? Zapojte se do projektu SPEAK! pořádaný organizací AIESEC Praha a zdokonalte se v jazycích!

GAUDEAMUS 2013

21.10.2013

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání - to je Gaudeamus 2013, který se uskuteční na výstavišti v Brně (Výstaviště 1, Brno, pavilony G1 a G2) od 5. do 8. listopadu 2013, každý den od 8 do 16 hodin.

Stránky