Zdroje financování studia v zahraničí

Získání stipendia je nejsnazší cestou, jak může vysokoškolák přijít k zahraničním studijním zkušenostem. 

Doporučujeme nejprve zajít na vaše studijní oddělení, či na oddělení zahraničních/mezinárodních vztahů apod. Tam vám jistě poradí. Minimálně s tím, jak vyjet přes program Evropské unie Erasmus+. Pokud nevyjedete přes program Erasmus+, nebo vám jeho nabídka nevyhovuje, zkuste níže uvedené organizace. Ty patří mezi největší a rozhodně se na ně můžete obrátit. Většinou nabízejí finance na pokrytí jednoho až dvou semestrů. Pokud však chcete absolvovat celé studium v zahraničí, přes tyto organizace cesta většinou nevede. Jste-li ale studentem české vysoké školy, zkuste se na ně obrátit.

Když ani u nich nenajdete co hledáte, případně neuspějete, stále nezoufejte. Na konci této stránky, pod nápisem "Financování mobilit" najdete Word dokument vydaný na Jihočeské univerzitě. Jmenuje se "Adresář domácích a zahraničních kontaktů využitelných k financování mobilit a výzkumných projektů". I tam můžete najít svého "sponzora" a do zahraničí se na univerzitu podívat.

AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA

AIA je součástí Domu zahraničních služeb MŠMT. Sama žádná stipendia nevypisuje, ale na jejich stránkách můžete nalézt různé nabídky studijních možností (stipendijních i nestipendijních) v zahraničí.

Kontakt
E-mail: aia@dzs.cz
URL: www.zahranici-stipendium.cz

AKTION

Česko-rakouský program spolupráce ve vědě a vzdělávání. Délka studijního pobytu je 1-9 měsíců.

Kontakt
E-mail: aktion@dzs.cz
URL: www.dzs.cz

AMERICAN FUND FOR CZECH AND SLOVAK LEADERSHIP STUDIES 

Stipendia pro mladé odborníky v oboru zdravotní péče, vzdělávání, ochrana životního prostředí. 

Kontakt
E-mail: applications_afcsls@fulbright.cz
URL: www.afcsls.org

CEEPUS

Středoevropský program zaměřený na spolupráci sítí univerzit. Pokud do něj vaše škola není zapojená, můžete se přihlásit jako freemover. Vycestovat můžete minimálně na jeden měsíc (nejlépe však na 4 měsíce).

Kontakt
E-mail: novakova@dzs.cz
URL: www.dzs.cz

ČESKO-NEMECKÝ FOND BUDOUCNOSTI

Všestranná podpora porozumění a spolupráce mezi Českou republikou a Německem. Nabízí i 10 měsíční stipendia.

Kontakt
E-mail: info@fb.cz
URL: www.fondbudoucnosti.cz

DAAD

Německá akademická výměnná služba nabízí různá stipendia od jazykových po vědecká.

URL: www.daad.cz

ERASMUS - podprogram LLP

V rámci Programu celoživotního učení (LLP) se vám otevírají mnohé zkušenosti v zahraničí. Pro studenty vysokých škole je podprogram Erasmus nejsnazší cestou ke stipendiu do zahraničí. V tomto případě se neobracejte přímo na agenturu, ale na vaši vysokou školu.

URL: www.naep.cz

Finanční mechanismy EHP a NORSKA

V rámci Fondu pro podporu rozvoje škol, můžete získat stipendium na studium v Norsku, Lichtenštejnsku nebo na Islandu. - V současné době je fond uzavřen, o jeho dalším fungování vás budeme informovat. 

URL: www.naep.cz

FULBRIGHTOVA KOMISE

Fulbrightovy stipendijní programy jsou financovány českou a americkou vládou. Umožňují českým občanům studovat, provádět výzkum a vyučovat v USA.  České instituce mají jejich prostřednictvím možnost získat pedagoga nebo vědce z USA. O stipendia se hlásí jednotlivci přímo u Fulbrightovy komise.

Kontakt
E-mail: fulbright@fulbright.cz
URL: www.fulbright.cz

GFPS - CZ

Tato studentská organizace poskytuje stipenda studentům od 2. ročníku (Bc. nebo Mgr.) na univerzity v Německu a Polsku.

Kontakt
E-mail: gfps@email.cz
URL: http://gfps.cz

MEZINÁRODNÍ VISEGRÁDSKÝ FOND

Intra-visegrad Scholarships: 1- až 2-semestrová stipendia na jakékoliv univerzity a VŠ pro studenty ze zemí V4 v jiných zemích V4

Out-Going Scholarships: 1- až 2-semestrová stipendia určená studentům univerzit v zemích V4 do náskledujících zemí: Albánie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Chorvatsko, Makedonie, Moldavsko, Srbsko a Ukraina

URL: www.visegradfund.org

NADACE "NADÁNÍ JOSEFA, MARIE A ZDEŇKY HLÁVKOVÝCH"

Podpora vytvoření nebo dokončení původních badatelských prací, které překračují rámec již dosažených poznatků o českém národním hospodářství, jeho historických i společenských souvislostech a problémech s ním souvisejících.

URL: www.hlavkovanadace.cz

NADACE PRO ROZVOJ VZDĚLÁNÍ

Studenti VŠ, možnost získat podporu i v případě, že vyjedete v rámci programu Erasmus. 

Kontakt
E-mail: nadace@anezska10.cz
URL: www.nadaceprovzdelani.cz

NADACE SOPHIA

Cílovou skupinou této nadace jsou nejen střední a vysoké školy, ale i samotní studenti, kteří mohou od nadace získat příspěvek. I na studium v zahraničí.

Kontakt
E-mail: sophia@dimension.cz
URL: www.nadacesophia.cz

NADACE ZDEŇKA BAKALY

Stipendia pro nadané absolventy středních škol a univerzitní studenty ke studiu na prestižních zahraničních univerzitách.

Kontakt
E-mail: info@nadacezb.cz
URL: www.nadacezb.cz

NADAČNÍ FOND MANŽELŮ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových poskytuje stipendium studentům ve věku do 26 let, kterým studium ztěžuje jejich sociální situace nebo zdravotní handicap. Stipendia jsou poskytována na podporu studia jak na školách v České republice, tak i v zahraničí.

Kontakt
E-mail: info@nadacnifondklausovych.cz
URL: www.nadacnifondklausovych.cz

OPEN SOCIETY FUND

Získání doplňkového stipendia pro studium na univerzitách v zemích EU nebo mimo Evropu

Kontakt
E-mail: osf@osf.cz
URL: www.osf.cz

STIPENDIA DR. ALFREDA BADERA

 Stipendia Alfreda Badera podporují dvě skupiny studetnů. První stipendium je určeno pro doktorandské studium chemie na Harvard University, Columbia University, Imperiál College of London a University of Pennsylvania. Pokryje 3 roky studia.

Druhé stipendium pro výzkum malířství 17. století se poskytuje každoročně mladým badatelům v oboru barokního malířství mladším 35 let z České republiky.

Kontakt
URL: www.alfred-bader.cz
URL: www.dejinyumeni.cz/Bader

STIPENDIUM BAYHOST

Pro VŠ studenty ze střední a východní Evropy, kteří chtějí studovat v Bavorsku nabízí program 700 EUR / měsíc, až po dobu 3 let.

Kontakt
URL: www.uni-r.de

NADAČNÍ FOND MARTINY A TOMÁŠE KRSKOVÝCH

Poskytuje českým studentům stipendia na postgraduální (magisterské) studium na deseti nejlepších světových univerzitách. Podporuje studenty technických oborů, přírodních věd, ekonomie, historie a politologie.

URL: www.krsekfoundation.cz

STIPENDIA PAULA ROBITSCHEKA

Stipendium založené čechoameričanem Paulem Robitschekem je určeno nadaným českým studentům. Umožňuje jim strávit jeden akademický rok (9 měsíců) na University of Nebrasca - Lincoln.

URL: http://global.unl.edu

THE KELLNER FAMILY FOUNDATION

Finanční podporu z Projekt UNIVERZITY získávají mimořádně talentovaní mladí lidé ze sociálně znevýhodněného prostředí, studující na zahraničních univerzitách.

URL: www.kellnerfoundation.cz

THE KMD FOUNDATION 

Nadacenabízí i službu vyhledávání vhodného stipendia a grantu pro studium v USA. Vedle toho ale spravuje Regina's Hope Medical Program pro studenty medicíny. Buď na klikickou praxi na pediatrické klinice, či pro klinickou praxi jakéhokoli oboru pro studenty, kteří budou přijati na partnerskou univerzitu Northwestern University (skrze Global Partner program).

Kontakt 
E-mail: info@thekmdfoundation.org
URL: www.thekmdfoundation.org 

ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE - Stipendijní fond Renesance

Stipendijní fond Renesance je určen nadaným mladým lidem s aktivním vztahem k městu Ústí nad Labem a jeho okolí a byl vytvořen s cílem umožnit jim vycestovat a nabrat zkušenosti pobytem v zahraničí, získat jazykové vybavení a získat snazší přístup ke vzdělání.

Kontakt
E-mail: info@komunitninadace.cz
URL: http://komunitninadace.cz

STIPENDIUM MUMMERTOVOVÝCH (ROCHUS UND BEATRICE MUMMERT - STIFTUNG) 

Umožňuje studentům absolvování celého "master studia" v Německu v Kolíně nad Rýnem pro ekonomické obory, nebo v Cáchach pro technické obory

URL: www.mummertstiftung.de

PROGRAM SCIEX-NMSch (Scientific Exchange Programme between the New Member States of the EU and Switzerland)

Úkolem programu SCIEX-NMSch je snížení sociálních a ekonomických nerovností v rozšířené Evropské unii pomocí posilování vědeckých kapacit a posilování spolupráce ve vědě mezi osmi novými členskými státy EU (ČR, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko) a Švýcarskem. Fond na stipendia je určen doktorandům nebo post-doktorandům.

URL: www.crus.chwww.naep.cz

Vzdělávací nadace Jana Husa

Pro doktorandy nebo doktory působící v humanitních a společenskovědních oborech do 35 let věku nabízí stipendium 60 000,- Kč.

Kontakt
URL: www.vnjh.cz

 

Zdroj: