Obecné info

Obecné informace o studiu

Pokud máte zájem o studium v zahraničí, doporučujeme začít s přípravami minimálně 1,5 rok před zahájením vlastního studia. Vždyť například přihláška na Oxford nebo Cambridge musí být poslána téměř rok před začátkem školního roku! A kde pak narychlo seženete požadovanou jazykovou zkoušku, doporučení od učitele nebo rozhodnutí ministerstva školství o postavení studia v cizině na roveň studia v ČR pro zdravotní pojišťovnu?

Chce to tedy pevné nervy, hodně času a úsilí, ale určitě se vám to vyplatí! 

 

Jak si vybrat dobrou vysokou školu?

Uvažujete o studiu v zahraničí, ale záleží vám jak kvalitní jsou vysokoškolské instituce v zahraničí?
Nabízíme Vám zde několik žebříčků nejlepších světových univerzit. V žebříčcích se univerzity hodnotí podle různých kritérií.

THE-QS World University Ranking

Šanghajský žebříček 

http://www.arwu.org/
sestavený Shanghai Jiao Tong University

 

Programy pro studenty českých vysokých škol

ERASMUS+ vysokoškolské vzdělávání

Program Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání je zaměřen spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi, na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni a spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a podniky. Program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů.

Do programu Erasmus+ se mohou zapojit české veřejné, státní a soukromé vysoké školy (VŠ) a také vyšší odborné školy (VOŠ), které vlastní Listinu programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), kterou Evropská komise opravňuje vysokoškolskou instituci k účasti v programu Erasmus+.

Program Erasmus nabízí studentům dva typy aktivit:

 Studijní pobyt na zahraniční vysokoškolské instituci

  • v délce 3-12 měsíců
  • realizace výhradně na základě platných meziinstitucionálních dohod mezi vysílající a přijímající vysokoškolskou institucí vlastnící ECHE

Praktickou stáž v zahraničním podniku či organizaci

  • v délce 2-12 měsíců
  • realizace na základě trojstranné dohody mezi studentem, vysílající vysokoškolskou institucí a přijímající organizací, institucí, podnikem.
  • Nově také existuje možnost realizace absolventské stáže. Absolvenstkou stáž je třeba uskutečnit do jednoho roku od ukončení studia, včetně délky stáže. Potřebné dokumenty je nutno podepsat ještě během studia na vysoké škole, v době podpisu dokumentů musí mít uchazeč stále statut studenta.  

Země partnerských organizací

Partnerské organizace v projektu mobility mohou být z těchto zemí

  • členské státy EU – 28 zemí
  • země EHP (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
  • Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie

V případě zájmu se obraťte na koordinátora programu Erasmus na vaší škole. Více informací na stránkách programu Erasmus+

Informace o zahraničních vysokých školách a zkušenostech studentů z Erasmu najdete v databázi zkušeností. 
 

O zážitcích z Erasmu si můžete přečíst i v naší publikaci Experience Europe

VLÁDNÍ STIPENDIA (kulturní dohody) - Akademická informační agentura DZS

Nabídka stipendijních pobytů v zahraničí (např. Čína, Izrael, EU...) na základě mezinárodních smluv. Délka pobytu, počet míst, požadavky na uchazeče apod. se u jednotlivých pobytů liší.

www.dzs.cz

CEEPUS Středoevropský výměnný univerzitní program – Národní kancelář CEEPUS

Program je určen pro studenty bakalářských a magisterských kurzů od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a pedagogy vysokých škol. Stipendia nemohou být poskytnuta na výzkum s výjimkou diplomových nebo doktorských prací, ale mohou být udělena i za účelem praktického výcviku v zemích programu (Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko a Černá Hora).
V případě, že vaše fakulta není zapojena do sítě CEEPUS, můžete se přihlásit jako tzv. freemover (přednost však mají stáže v rámci sítí).

www.dzs.cz

PROGRAM AKTION - AKTION Česká republika – Rakousko

Stipendia tohoto programu jsou určena pro studenty, doktorandy, učitele a vědecké pracovníky českých veřejných vysokých škol, kteří mají české nebo slovenské občanství. Stipendium je určeno především pro přípravu diplomové, doktorské či habilitační práce na rakouských univerzitách v délce 1 - 4 měsíců.

www.dzs.cz

O zážitcích z programu Aktion můžete přečíst i v naší publikaci Experience Europe!

Odkazy na užitečné weby

Evropský portál pro mládež – informace o studiu, práci, dobrovolnictví v zemích EU
Portál Ploteus – databáze vysokých škol ve zemích EU, popis vzdělávacích systémů, výměny a granty, pobyt v zahraničí 
Euroskop – EU & já jako student 
EURES  – Evropské služby zaměstnanosti 
EUROPASS  – souborný doklad o vzdělání a pracovních zkušenostech 
EURYDICE   – popis vzdělávacích systému v Evropě 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
EDU.cz – školský vzdělávací a informační portál 
CSVŠ – centrum pro studium vysokého školství 
UNESCO 
Just Landed  – studium, práce a pobyt v zahraničí 
Erasmus Social  – jak poznat místní kulturu a zapojit se třeba jako dobrovolník