Letní škola pořádaná Moskevskou universitou mezinárodních vztahů (MGIMO)

7.5.2012

Moskevská státní universita mezinárodních vztahů (MGIMO) pořádá v termínu od 11. června do 3. srpna 2012 mezinárodní letní školu. 

Výuku povedou profesoři MGIMO v angličtině.

V rámci letní školy budou probíhat čtyři moduly :

Modul 1
Russian Culture and Arts (Ruská kultura a umění)
11. – 22. 6. 

Modul 2
Russian Foreign Policy: Modern Challenges (Ruská zahraniční politika: moderní výzvy)
25. 6.  – 13. 7.

Modul 3 
Change and Continuity in Russian Politics (Změny a kontinuita v ruské politice)
25. 6. – 13. 7.

Modul 4 
Contemporary Russian Energy Policy (Současná ruská energetická politika)
16. 7. – 3. 8.

V rámci uvedených modulů je možné navštěvovat kursy ruského jazyka. Pro účastníky letní školy je rovněž připraven kulturně poznávací program: exkurze, návštěva orgánů státní správy, setkání s politickými činiteli i představiteli sdělovacích prostředků. 

Účastníci Letní školy, kteří dokončí stanovený program, získají mezinárodně uznatelné kredity.

Cena prvního modulu činí 1000 eur, cena každého z ostatních modulů 2000 eur (bez kursu ruštiny 1700 eur).

Uzávěrka přijímání přihlášek (včetně vyžadovaných příloh) je 15. května 2012.

Kontakt a bližší informace:
e-mail: 
umosmgimo@gmail.com
Internet: www.english.mgimo.ru

Zdroj: Akademická informační agentura