Letní škola filosofie a aplikovaného výzkumu v Aténách

14.5.2012

Řecká Nadace pro helénský svět (The Foundation for Hellenic World) zahájila ve spolupráci s Aténskou universitou a s Onassisovým kulturním centrem projekt nazvaný „Platónská akademie – rozvoj vědění a inovačních myšlenek“ („Plato´s Academy  –  the development of knowledge and innovative ideas“).

V rámci tohoto projektu se v termínu od 16. do 29. července 2012 uskuteční letní škola pod názvem „The Summer School of Philosophy and Applied Research“ („Letní škola filosofie a aplikovaného výzkumu“).
 
Je určena pro postgraduanty a vědecké pracovníky z celého světa, kteří se zajímají o vzájemný vztah mezi aplikovaným výzkumem a filosofickými principy, na nichž je tento výzkum založen.
 
K dispozici je 20 stipendijních míst. Předpokládá se, že se tato letní škola uskuteční i v dalších dvou letech, tedy v letech 2013 a 2014.

Účastníkům budou plně uhrazeny veškeré nezbytné náklady uvnitř Řecka (náklady na výuku, učební materiály, stravování, ubytování, doprava v místě pobytu, 3 exkurze tvořící součást programu). Naopak cestovní náklady do Řecka a zpět si účastníci hradí sami
.
Program letní školy zahrnuje 32 hodin přednášek, 16 hodin seminářů („workshops“) a 3 exkurze na místa zajímavá z historického a archeologického hlediska a bude probíhat v angličtině. Probírat se budou např. tato tématazákladní principy Platónovy filosofie, bioetika, teorie poznání, filosofie práva, filosofie jazyka a komunikace, etika, logika, filosofie matematiky, filosofie vědy, filosofie v umění/umění, digitální technologie a umělá inteligence, filosofie lidské mysli atd.

Uzávěrka přijímání přihlášek je 30. května 2012. Přihláška musí obsahovat vyplněný formulář žádosti a podrobný životopis a zasílá se e-mailem. Na veškeré korespondenci vztahující se k této letní škole je třeba uvádět kód „plato2012“.

Kontakt a bližší informace:

e-mail: summerschool@fhw.gr
 
Internet: 
http://summerschool.fhw.gr/plato

                 http://fhw.gr 

                 
www.hellenic-cosmos.gr