Letní jazykové školy/Sommerkollegs

24.3.2015

Jedná se o bilaterální 3týdenní jazykové kurzy pořádané v ČR, kde se skupina českých a rakouských studentů učí paralelně v dopoledních hodinách jazyk druhé země (vyučují čeští a rakouští lektoři) a odpoledne a o víkendech jsou pořádány přednášky zajímavých osobností, volitelné semináře, 3 - 4 exkurze, promítání filmů, diskuse apod., a to v obou jazycích.

O stipendium se mohou ucházet studenti českých veřejných VŠ se střední a vyšší znalostí němčiny.

Přednost bude dána studentům, kteří se ještě žádného LK nezúčastnili. Vybraní účastníci platí účastnický poplatek ve výši 3.000 Kč.

Program AKTION bude v r. 2015 podporovat tyto letní kurzy:

- pro studenty humanitních oborů Českých Budějovicích 30.6. - 18. 7. 2015
pro pokročilé 
a pro germanisty
- pro studenty všech oborů  Poděbradech

5. - 25. 7. 2015 
pro mírně a středně pokročilé

Termín pro podání žádosti je 30. dubna 2015 u jednotlivých pořadatelských univerzit (spojení naleznete u informací k jednotlivým kurzům).

Podmínky pro podávání žádostí včetně formuláře žádosti a informace o náplni kurzů jsou odkliknutelné z místa konání jednotlivých kurzů, viz výše.

Výběrové řízení probíhá na základě písemných podkladů.

Uchazeči budou pořadatelskou univerzitou vyrozuměni o výsledku výběrového řízení 
do 15. 5. 2015.


Na udělení stipendia k účasti na letní škole není právní nárok.

Zdroj: Dům zahraniční spolupráce