Dobrovolnictví

Typy projektů v oblasti dobrovolnictví:

 

a) Dobrovolnické projekty

Projekty dobrovolnictví poskytují mladým lidem možnosti reagovat na důležité společenské potřeby, přispívat k posílení místní komunity a zároveň potenciálním dobrovolníkům umožnit nabýt užitečné zkušenosti, dovednosti a kompetence pro svůj osobní, vzdělávací, sociální, občanský a profesní rozvoj, a tím zvýšit jejich úspěšnost na trhu práce. Projekty dobrovolnictví mohou kombinovat jednu nebo více z následujících hlavních aktivit.

 

b) Dobrovolnická partnerství 

(V období 2018 - 2020 bylo možné zažádat pouze v uzávěrce 16.10.2018) Dobrovolnická partnerství jsou specifickým formátem projektů vytvořeným k tomu, aby bylo zkušeným dobrovolnickým organizacím umožněno vytvořit a realizovat dlouhodobé projekty. Dobrovolnická partnerství by měla rovněž pomoci zvýšit kvalitu a počet příležitostí dobrovolnických aktivit v rámci programu Evropský sbor solidarity. Projekty by měly strategicky reagovat na důležité potřeby společnosti, přispět k posílení komunit tím, že umožní mladým lidem získat zkušenosti, dovednosti a kompetence důležité pro jejich osobní, vzdělávací, společenský, občanský a profesní rozvoj, tj. zlepšit jejich zaměstnatelnost. Dobrovolnická partnerství byla vytvořena, aby poskytla organizacím zjednodušený a flexibilní alternativní formát pro realizaci dobrovolnických aktivit. Dobrovolnická partnerství tak budou realizována pomocí tříletých Rámcových smluv o partnerství. Od žadatelů bude vyžadováno, aby odevzdali souhrnný návrh projektu, který popíše cíle, relevanci a dopad projektu, poskytne souhrnný popis aktivit v průběhu tří let a orientační popis, jak budou rozděleny do ročních plánů.

Úspěšní žadatelé o Dobrovolnická partnerství následně podepíší Rámcovou smlouvu o partnerství, která jim umožní odevzdat tři roční požadavky na grant po dobu trvání projektu (2018-2020). První žádost o financování se odevzdává současně s žádostí o vytvoření partnerství. Více informací k podávání žádostí naleznete zde. Úspěšní žadatelé o Dobrovolnická partnerství nemohou současně čerpat prostředky v rámci standardních Dobrovolnických projektů Evropského sboru solidarity.

Aby bylo možné se zapojit do projektů, žádající organizace musí mít příslušnou akreditaci Quality Label Evropského sboru solidarity pro dobrovolnické aktivity.