Staňte se regionálním partnerem Eurodesku!

5.2.2021

Národní centrála informační sítě Eurodesk nabírá nové regionální partnery! Jste organizace, která se aktivně zabývá oblastí vzdělávání? Zajímají vás možnosti evropských mobilit? Pořádáte zajímavé akce ve vašem regionu a uvítali byste podporu? Chtěli byste pomáhat mladým lidem naplnit jejich potenciál? Pokud ano, napište nám a zapojte se do naší sítě!

Eurodesk  má v ČR rozvinutou síť regionálních partnerů, kteří poskytují informace mládeži a pracovníkům s mládeži s cílem rozšířit dostupnost informačních služeb Eurodesku pro mladé lidi na místní úrovni. Národní partner těmto regionálním organizacím nabízí školení, informační nástroje, pomoc a podporu s cílem usnadnit poskytování informací v rámci jejich stávající informační činnosti. To vede k nárůstu počtu mladých lidí, kteří mají k informacím o mobilitách a možnostech aktivního zapojení přístup.

V jednotlivých účastnických zemích jsou národními partnery Eurodesku státní instituce působící v oblasti mládeže (nevládní organizace či organizace podporované ministerstvem), které byly pro účel poskytování služeb Eurodesku zvoleny příslušným ministerstvem v každé zemi. V České republice je národním partnerem Eurodesku Dům zahraniční spolupráce.

Národní partner Eurodesku funguje v  rámci evropské sítě, kterou podporuje koordinační jednotka se sídlem v Bruselu - Evropská kancelář Eurodesku (Eurodesk Brussels Link).

Evropská kancelář Eurodesku funguje jako koordinační centrum evropské sítě. Tým pracovníků v Bruselu provádí pro síť výzkum v oblasti informací a řídí komunikační strukturu a informační databáze.

Máte zájem stát se regionálním partnerem Eurodesku? Zašlete vyplněný formulář na e-mail: info@eurodesk.cz. Pokud byste měli jakékoliv další otázky, kontaktovat náš můžete také na tomas.berny@dzs.cz.