Soutěž o Národní cenu kariérového poradenství!

15.5.2018

Podílíš se na projektu nebo aktivitě, která podporuje rozvoj dovedností v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti?Právě teď můžeš přihlásit svou iniciativu do soutěže o Národní cenu kariérového poradenství! Vyhraj studijní pobyt kariérového poradenství v Portugalsku a propagaci svého projektu v médiích!

Dům zahraniční spolupráce, Centrum Euroguidance vyhlašuje 10. ročník soutěže o Národní cenu kariérového poradenství.

Cena má podpořit začínající jednotlivce a organizace přicházející s malou, ale významnou iniciativou v oblasti poradenství.

Do soutěže je možné přihlásit aktivity, projekty a služby kariérového poradenství v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti pro děti, mládež i dospělé.

Aktivity mohou podporovat různé oblasti kariérového rozvoje, například plánování osobního rozvoje, kritické myšlení a efektivní práci s informacemi, schopnost rozhodování a komunikační dovednosti, rozvoj dovedností podporujících zaměstnatelnost nebo třeba evropskou mobilitu v oblasti vzdělávání a práce.

Kdo se může zúčastnit?

  • organizace: mateřské, základní, střední a vysoké školy, školská zařízení, instituce dalšího a celoživotního vzdělávání, úřady práce, personální, poradenské a vzdělávací agentury, podniky, firmy, neziskové organizace a další
  • jednotlivci: výchovní a kariéroví poradci, poradci ve státních i neziskových organizacích, soukromí poradci a další

Co můžeš vyhrát?

  • studijní pobyt pro jednu osobu v institucích poskytujících kariérové poradenství v Portugalsku
  • propagaci na stránkách www.euroguidance.cz a v dalších médiích
  • využívání loga soutěže

Všechny příspěvky budou představeny na konferenci při příležitosti vyhlášení výsledků soutěže a publikovány ve sborníku soutěže v česko-slovenské a anglické verzi.

Vyhlášení vítězů proběhne na mezinárodní podzimní konferenci v Praze 27. září 2018.

Jak se přihlásit?

Stáhni a vyplň přihlášku zde.

Pošli ji na adresu euroguidance@dzs.cz.

Deadline je 15. června 2018.

Víc informací najdeš zde.