Slovensko-české školení "Formela Teoprax"

16.12.2014
Školení je určeno všem zájemcům o možnosti neformálního vzdělávání Školení je koncipované jako cesta, při které se budou používat různé metody a techniky neformálního vzdělávání tak, aby si účastníci uvědomili jejich význam a byly pak schopni tyto poznatky přenést do reálného použití. Nejedná se o informativní školení o možnostech programu Erasmus+: Mládež v akci.
 

 

 

 

 

 

Cíle školení

Po absolvování budou účastníci:

 • schopni popsat, co je neformální vzdělání, a rozumí jeho kontextu
 • rozumět prvkům neformálního vzdělávání a jejich přínosu pro práci s mládeží
 • vědět, jak efektivně zapojit neformální vzdělávání do svých aktivit
 • mít povědomí, jak probíhá proces neformálního vzdělávání
 • znát několik metod NV

Školení se dotkne i následujících témat:

 • všeobecný kontext a terminologie NV
 • formální – neformální - informální vzdělávání
 • struktura vzdělávací aktivity
 • cyklus a styly učení
 • metody, obsahy a kreativní přístup
 • hodnoty, postoje a kompetence v práci s mládeží

Cílová skupina

 • starší 18 let
 • zkušenost s opakovanou nebo pravidelnou prací s mládeží
 • pracovníci s mládeží
 • ti, kteří plánují další aktivity s mládeží, při kterých by mohli využít možnosti neformálního vzdělávání

Jazyk školení:

slovenština/čeština

Místo školení:

Slovensko (konkrétní místo bude ještě upřesněno)

Náklady spojené s účastí na školení:

 • českým účastníkům jsou náklady spojené s pobytem plně hrazeny pořádající agenturou, Česká národní agentura se podílí na cestovních nákladech

 

Více informací o školení a přihlašovací formulář naleznete zde.Přihlašovat se můžete do 15. února 2015.

 

V případě dalších dotazů kontaktujte Olgu Pupovou (olga.pupová@dzs.cz)