Nabídka školení Open your doors II

24.6.2011

Školení Open your doors II se uskuteční v Maďarsku v období 1. – 10. srpna a hledá účastníky z Česka, Maďarska, Polska a Slovenska. Školení má dva hlavní cíle, které se pokusí naplnit:

1. Pomoc sociálně neprivilegovaným mladým lidem, aby se mohli integrovat do společnosti.

2. Dále rozvíjet své školitelské dovednosti prostřednictvím poradenství, bezprostřední praxe a konstruktivní zpětné vazby.

Více informací je možné nalézt v příloze nebo na SALTO.

Přihlášení je možné do 10. července na email kriszta.gyongyosi@gmail.com