Nabídka školení "Actor in the Shadow"

9.5.2011

Pracujete s mládeží nebo v oblasti mládeže? Bojujete s klesající motivací a hledaté nové zdroje pozitivní energie? Chcete pracovat na tom, aby byla Vaše práce udržitelná a smysluplná?


Přihlaste se na mezinárodní letní týdenní (24.7.-1.8.2011) školící kurz, který se bude konat v České republice a je určen právě pracovníkům s mládeží a dobrovolníkům pracujícím v oblasti mládeže!

Cílem tohoto školení je naučit pracovníky s mládeží různé způsoby reflexe a podpořit je ve vzájemném poradenství, aby se účinněji vypořádávali s přicházející každodenní realitou práce s mládeží.

Dalším cílem je poskytnout účastníkům prostor pro svůj osobní rozvoj a reflexi, aby si byli i nadále vědomi sebe sama a druhých.

Více informací najdete zde:
www.mladezvakci.cz/informace-o-programu/skoleni-a-seminare