Mezinárodní školení "Speak! Listen!"

16.12.2014
Mezinárodní školení zaměřené na posílení zapojení mládeže do procesu rozhodování. Účastníci tohoto 5denního intenzivního školení budou mít možnost lépe porozumět konceptu aktivní účasti mladých lidí a jeho využití při práci s mládeží. Seznámí se také s novými metodami práce s veřejnými autoritami.
 

 

Školení zároveň prohloubí znalosti účastníků z oblasti evropské politiky mládeže a provede je procesem plánování, realizace a zhodnocení projektu Strukturovaného dialogu, aby byli schopni jej implementovat ve své zemi.

Školení se uskuteční v Maďarsku 1.-7. března 2015.

Více informací získáte na portálu SALTO

Ubytování a stravu hradí plně hostitelská organizace. Dopravu zpětně proplácí DZS ve výši 80% skutečných nákladů. Podmínky účasti na školení programu Erasmus+: Mládež v akci si můžete pročíst v Pravidlech a podmínkách.

Máte-li zájem, vyplňte přihlašovací formulář nejpozději do 18. ledna 2015.