GET IN NET

29.12.2014

GET IN NET je školící kurz otevřený všem 35 národním agenturám programu Eramus+. Týká se nadnárodních iniciativ mládeže v rámci programu Erasmus+ (KA2 Strategická partnerství), které jsou zaměřeny na mladé lidi (16 – 30 let) zapojené v organizacích nebo neformálních skupinách.

Akce si klade za cíl zlepšit mezinárodní spolupráci a následně zvýšit kvalitu nadnárodních iniciativ mládeže.

Účastníky mohou být mladí lidé mezi 16 a 30 lety ze kterékoliv evropské země, kteří jsou motivováni podílet se na vývoji a realizaci projektů nadnárodních iniciativ mládeže, jenž podporují společenskou angažovanost a podnikatelského ducha.

Školení se uskuteční v České republice  10. - 15. 3. 2015

Více informací získáte na portálu SALTO

Všem účastníkům bude plně hrazeno ubytování a strava. Podmínky účasti na školení programu Erasmus+: Mládež v akci si můžete pročíst vPravidlech a podmínkách.

Máte-li zájem, vyplňte přihlašovací formulář nejpozději do 15. ledna 2014


S případnými dotazy o školení se můžete obracet na Terezu Keslovou (tereza.keslova@dzs.cz)