Česko-slovenské školení "Step into KA2"

4.11.2014
Česko-slovenské školení pro žadatele v Klíčové akci 2 v oblasti Strategických partnerství programu Erasmus+: Mládež v akci. Školení je určeno všem zájemcům o projekty Strategických partnerství v oblasti neformálního vzdělávání mládeže. Jeho cílem je poskytnout účastníkům hlubší vhled do struktury projektů Strategických partnerství a podpořit jejich přípravu.

Konkrétní cíle školení:

 • představení struktury programu Erasmus: Mládež v akci, Klíčové akce 2 a projeků Strategických partnerství
 • pochopení podstaty a náplně projektů Strategických partnerství
 • porozumnění procesu přípravy a realizace projektů Strategických partnerství tak, aby generovala dlouhodobý dopad na práci s mládeží v neformálním vzdělávání
 • důkladné seznámení s formulářem žádosti o grant a způsobem financování projektů

Vítáni jsou zejména:

 • zástupci organizací, domů dětí a mládeže, center volného času, atd., které se dlouhodobě věnují práci s mládeží
 • multiplikátoři v rámci programu Mládež v akci a Erasmus+: Mládež v akci (zkušení žadatelé)
 • organizace, které jsou motivované a mají kapacitu realizovat projekt Strategických partnerství
 • neúspěšní žádatelé o projekty Strategických partnerství, kteří by rádi by zdokonalili svůj projektový záměr
 • účastníci nad 18 let
 • účastníci, kteří mají zájem se školení účastnit v plném rozsahu

Datum konání:

27. – 30. 11. 2014

Školení proběhne v České republice, místo konání bude včas upřesněno vybraným účastníkům.

Další info:

 • náklady spojené se školením hradí Agentura pro Mládež
 • cestu na/ze školení si hradí účastníci sami
 • slovenským účastníkům bude hrazena část cestovních nákladů, pro bližší informace kontaktujte Alenu Tomanovou (alena.tomanova@iuventa.sk)

Přihlásit se můžete prostřednictvím přihlašovacího formuláře, který naleznete ZDE, a to do 20. listopadu.

V případě dalších dotazů kontaktujte Terezu Keslovou (tereza.keslova@dzs.cz).