Česko-slovenské školení Naomie

17.3.2015
Učíš o lidských právech anebo s tím chceš začít? Seznam se s Naomií, dvoufázovým školením v ČR a na Slovensku, díky kterému dostanou tvé vzdělávací aktivity smysl i kvalitu. Uvidíme se 15. – 19. 4. v Tatrách a 30. 6. – 5. 7. v ČR. Přihlas se do pondělí 6. 4. na http://bit.ly/1FrBTzr.

Zámer projektu

Prispieť ku zvýšeniu kvality vzdelávacích programov, ktoré sa zaoberajú ľudskými právami a LGBT témami v Českej republike a na Slovensku skrze zvýšenie kompetencií pracovníkov s mládežou, ktorí takéto vzdelávanie realizujú.

Po absolvovaní projektu bude účastníčka/účastník schopná:

1. Porozumieť logike plánovania vzdelávacej aktivity a aplikovať túto znalosť v praxi
2. Porozumieť a aplikovať nástroj plánovania NAOMIE
3. Porozumieť významu kvalitného výberu cieľovej skupiny 
4. Vedieť realizovať analýzu potrieb cieľovej skupiny a určiť z nej ciele vzdelávacej aktivity

 

Pre koho je školenie určené?

Školenie je určené predovšetkým pre účastníčky a účastníkov, ktorí 
- majú viac ako 18 rokov
- pracujú s LGBT mládežou alebo by s LGBT mládežou chceli pracovať
- realizujú vzdelávacie aktivity s témou ľudských práv a/alebo LGBT alebo by také vzdelávacie aktivity chceli realizovať
- majú priestor využiť získané poznatky v praxi
- sú schopní zúčastniť sa celého školenia - dvoch pobytových častí a praxe medzi nimi
- sú ochotní sa ďalej rozvíjať ako školitelia ľudskoprávnej tématiky

Nespĺňate niektorú z podmienok na 100%? Nevadí, prihláste sa i tak, ochota vzdelávať a rozvíjať sa je najdôležitejšia

Pri výbere sa budeme snažiť o vyrovnaný pomer účastníčiek a účastníkov z ČR a SR (13 a 13).
 

Ako bude projekt prebiehať?

Projekt je rozdelený do 3 fáz - 2 školení a praxe v medzifáze

1. školenie sa uskutoční vo Vysokých Tatrách na Slovesnku v dňoch 15. až 19. apríla 2015 (streda až nedeľa) 
2. školenie sa uskutoční v Českej republike (miesto ešte bude upresnené) v dňoch 30. júna až 5. júla 2015 (utorok až nedeľa).

Cieľom prvej fázy je teoretický úvod do neformálneno vzdelávania so zameraním na analýzu potrieb cieľovej skupiny, logiku vzdelávacej aktivity a ľudskoprávne vzdelávanie.

Prax v medzifáze je zacielená na kontaktovanie a prácu s cieľovou skupinou a realizáciu analýzy potrieb vybranej cieľovej skupiny.


V druhej fáze sa zameriame na reflexiu a evaluáciu medzifázy, prezentáciu a spracovávanie analýzy potrieb, následné stanovovanie cieľov vzdelávacích aktivít a praktické skúšanie plánovanie vzdelávacích aktivít, praktické ukážky metód a techník NFV o ľudských právach. Predstavíme si tiež program Erasmus+ a prácu s grantovým formulárom.
 

Koľko vás to bude stáť?

Projekt bol podporený z grantového programu Euórpskej únie Erasmus+:Mládež v akcii, čo nám umožňuje pokryť účastníčkam a účastníkom 100% nákladov na ubytovanie a stravu a 70% nákladov na cestovné 2. triedou. 

Účastnícky poplatok je 20€ / 500 Kč a bude odrátaný z nákladov na cestovné.