Česko-německo-polský vzdělávací kurz

30.6.2011

Cílem je podpořit každého budoucího skupinového vedoucího:

1. ve zdokonalení jeho osobních znalostí a kompetencí jakožto skupinového vedoucího s důrazem na:

a) skupinovou dynamiku

b) plánování projektů – projektový management.

2. při získávání takového přístupu, který propojuje zábavu a kreativitu s interkulturním vzděláváním.

3. jako člena mezinárodního týmu při plánování, realizaci a vyhodnocení vlastního praktického projektu a tím mu umožnit, aby si vyzkoušel míru vlastního samostatného jednání a přebírání odpovědnosti při práci v interkulturním prostředí.

Zaručené učební výsledky: interkulturní znalosti a zkušenosti z oblasti pedagogické práce se skupinami; repertoár metod pro všechny fáze mezinárodního setkání; příprava a realizace programu podle vlastního konceptu, kalkulace nákladů a podání žádosti o financování.

V průběhu celého kurzu, především pak při práci v plénu je zajištěno tlumočení do všech třech jazyků.

Kurz začíná v listopadu 2011 a končí v září 2012. Skládá se z úvodního semináře, čtyř vzdělávacích modulů, jednoho praktického projektu, který účastník zrealizuje v mezinárodním týmu a evaluačního semináře.

Všechny moduly jsou 4 denní a jejich celkový časový rozsah je ca. 150 hod.

Délka praktického projektu je 1 víkend, přičemž plánování a jeho příprava neprobíhá pouze v rámci vzdělávacích modulů, ale i mimo ně. Časový rozsah příprav, realizace a dokumentace praktického projektu odpovídá přibližně 150 hod.

Kontakt a případné doplňující informace

s Vašimi otázkami se obracejte na:

Anett Quint – hovoří německy, polsky, anglicky

Tel.: 0049 / 35771 / 640 480, E-Mail: kultur@turmvilla.de

Lenka Hubáčková, TRK o.s. - kontaktní osoba pro česky hovořící

Tel.: 00420 / 724 084 294, E-Mail: lenkahubackova@gmail.com

 

Zdroj: http://www.ahoj.info