Programy Eurodesku pro školy

Eurodesk nabízí pro střední školy zdarma vzdělávací moduly o dobrovolnictví a o Evropské unii. Program je realizován pracovníky Eurodesku přímo ve škole a trvá 2 vyučovací hodiny. 

Jak programy probíhají?

Celé setkání má formu interaktivního semináře. Během 90 minut jsou studentům předávány informace o daném tématu, zároveň studenti mají díky interaktivním metodám neformálního vzdělávání prostor pro diskusi a vyjádření vlastních názorů.

Eurodesk nabízí dva typy programů:

   SYTYKIA - o Evropské unii a možnostech mladých lidí v ní
   HYHO - o dobrovolnictví - doma i v zahraničí
 

Proč by měly být moduly SYTYKIA a HYHO na vaší škole?

  • Obsah modulu SYTYKIA  koresponduje s průřezovým tématem Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia „Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech“ (konkrétně s tematickými okruhy ŽIJEME V EVROPĚ a VZDĚLÁVÁNÍ V EVROPĚ A VE SVĚTĚ)
  • Modul HYHO vznikl v návaznosti na  Evropský rok dobrovolnictví (2011), vyhlášený Evropskou unií, v ČR jej má v gesci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
  • Studenti se zajímavou a interaktivní formou dozvědí o EU a svých možnostech v ní, tedy například o studiu, práci, workshopech či dobrovolnictví v EU, účast v projektu je může motivovat i k dalšímu studiu cizích jazyků.
  • Vaše škola se zapojí do vzdělávacího modulu probíhajícího v zemích celé Evropské unie

Máte zájem, aby modul proběhl na Vaší škole nebo třídě?

Kontaktujte nás a my Vám domluvíme lektora (vše je zdarma).

 

Tento projekt probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.