Volné místo v Eurocentru Pardubice

30.7.2015

Úřad vlády ČR hledá regionální/ho koordinátora/ku informačních aktivit o EU na pracovně právní poměr formou DPČ pro Eurocentrum Pardubice.

Odbor komunikace o evropských a institucionálních záležitostech Úřadu vlády ČR ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR hledá regionální/ho koordinátora/ku informačních aktivit o EU pro Eurocentrum Pardubice. Cílem Eurocentra je podporovat informovanost české veřejnosti a veřejnou debatu o tématech Evropské unie a o evropských strukturálních a investičních fondech v Pardubickém kraji.
 

Okruh činností zahrnuje především:
 

 • informování veřejnosti o Evropské unii;
 • informování veřejnosti, žadatelů a příjemců o možnostech čerpání z fondů EU - poskytování informací o končícím programovém období 2007-2013 a o aktuálním programovém období 2014-2020;
 • organizování tématických seminářů, konferencí, debat a výstav v regionu;
 • přednášky o EU a o fondech EU na středních a základních školách;
 • publicita komunikačních aktivit Úřadu vlády ČR a MMR ČR;
 • spolupráce na propagaci a organizaci soutěží;
 • zajištění chodu Eurocentra;
 • spolupráce s regionálními partnery na informování o EU.
   

 Kvalifikační předpoklady:
 

 • minimálně bakalářské vzdělání relevantního směru (evropská studia, mezinárodní vztahy, regionální rozvoj, politologie, ekonomie, právo, pedagogika apod.);
 • znalost problematiky Evropské unie, včetně otázek spojených s čerpáním z fondů EU, a orientace v aktuálních evropských otázkách;
 • orientace v oblasti informačních nástrojů o EU a o fondech EU;
 • aktivní znalost anglického jazyka (min. na úrovni B1, porozumění odbornému textu)
 • dobrá znalost práce na PC (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook);
 • výborné komunikační, prezentační a organizační schopnosti;
 • motivace a ochota učit se nové věci;
 • samostatnost a pečlivost při vykonávání svěřené agendy/úkolů;


Předpokládaný termín nástupu je 1. 10. 2015.

Práce bude probíhat na základě dohody o pracovní činnosti na dobu určitou do 31. 12. 2015 s možností prodloužení. Práce nebude vykonávána ve služebním poměru.

V případě zájmu zašlete do 9. 9. 2015 strukturovaný životopis a krátký motivační dopis e-mailem na adresu velebilova.martina@vlada.cz a v kopii na hana.cisarova@mmr.cz.

Po vyhodnocení zaslaných podkladů budou nejúspěšnější uchazeči pozváni k ústním pohovorům.

Zdroj: Euroskop