Stáže v Českých centrech

24.11.2014

Česká centra nabízejí studentům vysokých škol odborné stáže jak v ústředí, tak v zahraničí. Jedná se o stáže v délce 3  až 12 měsíců. Grant na stáž může student získat skrz program Erasmus+.

V ústředí Českých center v loňském roce vykonalo stáž 14 studentů, kteří získali přímou zkušenost s vývojem a řízením kulturních a vzdělávacích projektů a možnost ověřit si v praxi teoretické znalosti získané ve škole. V zahraničí Česká centra přijala na stáž více než 92 studentů, především vysokých škol a univerzit zapojených do programu Erasmus+ - pracovní stáže pro studenty VŠ, který umožňuje získat grant, z něhož si studenti hradí nejnutnější náklady na pobyt a stravu.

Kdo?  
Stáže na ÚČC nebo na ČC v zahraničí se mohou zúčastnit posluchači českých nebo zahraničních vysokých škol, případně i individuální zájemci, je-li tato stáž v zájmu ČC. 

Jak? 
Uchazeč o stáž podá tzv. dotazník k žádosti o umožnění stáže na Českých centrech spolu s motivačním dopisem na personální a mzdové oddělení emailem na staze@czech.cz a řediteli daného úseku nebo řediteli Českého centra v zahraničí, ve kterém chce stáž uskutečnit. Po posouzení její vhodnosti a přínosu pro ČC schvaluje stáž ředitelka úseku administrativy. 

Podmínky? 
Stáží se nezakládá pracovněprávní vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění. Náklady spojené se stáží (doprava, pobyt, strava apod.) hradí vysílající instituce nebo stážista sám. Česká centra umožňují studentům neplacené stáže v minimální délce 3 měsíců v rozsahu 20 hodin týdně na ústředí ČC a v délce 3 - 12 měsíců v rozsahu 40 hodin týdně pro stáže v zahraničí. Délka stáže může být upravena individuálně s ohledem na účel stáže. 

Na stáž není právní nárok. 

Zájemcům o stáž doporučujeme vše před podáním žádosti konzultovat s Českým centrem v zahraničí nebo úsekem ústředí ČC, o který máte zájem. Při zájmu o stáž na Českém centru v zahraničí kontaktujte oddělení na své vysoké škole, které zajišťuje pracovní stáže v zahraničí prostřednictvím programu Erasmus+, kde může studentka/student požádat o finanční příspěvek na dobu realizace zahraniční pracovní stáže. Nebo se informujte, zda Vaše vysoká škola poskytuje finanční podporu stáže v zahraničí jiným způsobem.

Zdroj: Hodina H, Česká centra