Stáž v administrativě Evropské komise

16.7.2014

Evropská komise pořádá dvakrát ročně pětiměsíční stáže pro absolventy vysokých škol nebo pro ty, kteří v rámci celoživotního učení právě obdrželi svůj diplom a jsou na začátku nové profesní kariéry.

Stáže začínají vždy 1. března a 1. října.

Cílem stáže v oddělení provozu je zejména:

  • poskytnout praktické znalosti o fungování jednotlivých útvarů Komise
  • získání osobních zkušeností prostřednictvím kontaků získaných během každodenní práce
  • umožnit se rozvíjet a uvést poznatky ze studia do praxe, zejména ve svých specifických oblastech působnosti

Stážisté jsou vybírání ze všech zemí Evropského společenství a kandidátských zemí EU. Nicméně, může být přijat jen omezený počet stážistů z ne-členských zemí.

K přihlášce je potřeba:

  • dokončit první cyklus vysokoškolského vzdělání a získat titul nebo jeho ekvivalent v době uzávěrky pro podání žádosti
  • nemít už za sebou jinou stáž v Evropské instuci nebo orgánu EU
  • mít velmi dobrou znalost angličtiny, francouzštiny nebo němčiny
  • občané členských států EU musí mít dobrou znalost druhého oficiálního jazyka EU

Stážista může dostat grant. V současné době jde o 1.000 euro na měsíc a náhrada cestovních výdajů. Úrazové a zdravotní pojištění je také hrazeno. Stážisté se znevýhodněním mohou dostat příspěvek ke grantu.

Chcete-li odeslat žádost, musíte:

vyplnit a odeslat on-line žádost

poslat svou přihlášku, nejlépe doporučeně, před uplynutím lhůty

Více informací zde.

Termín: 29.srpna 2014, 12:00 Bruselského času (pro stáže začínající 1. března 2015)