Soudní dvůr EU nabízí volná místa pro stážisty

8.8.2014

Soudní dvůr Evropské unie nabízí každý rok omezený počet placených stáží na dobu nejvýše pět měsíců. Stáže probíhají především na Ředitelství „výzkum a dokumentace", Odboru tisku a informací, Generálním ředitelství překladatelské služby a Ředitelství tlumočnické služby (pokud jde o podmínky tlumočnických stáží, viz níže).

Existují dvě období stáží:

- od 1. března do 31. července (přihlášku je třeba odeslat nejpozději 30. září)
- od 1. října do 28. února (přihlášku je třeba odeslat nejpozději 30. dubna)

Rozhodné je přitom datum poštovního razítka.

Žadatelé, držitelé vysokoškolského diplomu v oboru právo nebo politické vědy (hlavní obor právo) nebo, pokud jde o stáže na Ředitelství tlumočnické služby, držitelé diplomu konferenčního tlumočníka, musí vyplnit a poté vytisknout tuto přihlášku: EN / FR a zaslat ji poštou na oddělení lidských zdrojů Soudního dvora Evropské unie, Bureau des stages, TA/04 LB0019, L-2925 Lucemburk, spolu s detailním životopisem a opisy diplomů a/nebo osvědčení.

Ze služebních důvodů je žádoucí dobrá znalost francouzského jazyka.

Zdroj: Stránky Soudního dvoru EU