Překladatelské stáže Evropské komise

24.7.2014

Máme pro tu další nabídku stáže od Evrospké komise – tentokrát pro překladatele. I tentokrát jde o pětiměsíční stáže pořádané dvakrát ročně pro absolventy VŠ nebo čerstvé držitele diplomu v rámci celoživotního učení.

Vybraní uchazeči budou přiřazeni k překladatelským skupinám se stejným mateřským jazykem. Stážisté budou vykonávat stejnou práci jako zaměstatnci – překládat do svého mateřského nebo hlavního jazyka z alespoň dvou oficiálních jazyků EU. Jejich práce bude kontrolována zkušeným vedoucím pracovníkem. Někteří budou přiřazeni do jazykové knihovny, do terminologické jednotky nebo jiné podpůrné překladatelské služby.

Stážisté jsou vybírání ze všech zemí Evropského společenství a kandidátských zemí EU. Nicméně, může být přijat jen omezený počet stážistů z ne-členských zemí.

Požadavky na uchazeče:

  • dokončit první cyklus vysokoškolského vzdělání a získat titul nebo jeho ekvivalent v době uzávěrky pro podání žádosti
  • nemít už za sebou jinou stáž v Evropské instuci nebo orgánu EU
  • být schopen překládat do svého mateřského jazyka ze dvou oficiálních jazyků EU
  • mít velmi dobrou znalost angličtiny, francouzštiny nebo němčiny
  • mít velmi dobrou znalost další oficiálního jazyka EU
  • občané členských států EU musí mít dobrou znalost třetího oficiálního jazyka EU
  • občané ne-členských států EU musí mít dobrou znalost třetího jazyka
  • být schopen překládat do svého mateřského jazyka nebo hlavního jazyka ze dvou oficiálních jazyků EU

Stážista obdrží grant 1.000 euro na měsíc a náhradu cestovních výdajů. Úrazové a zdravotní pojištění je také hrazeno. Stážisté se znevýhodněním mohou dostat příspěvek ke grantu.

Stáže obvykle začínají vždy 1.března a 1.října, ale mohou začít i v jiný termín po uvážně překladatelské služby.

Chcete-li odeslat žádost, musíte:

  • vyplnit a odeslat on-line žádost
  • poslat svou přihlášku, nejlépe doporučeně, před uplynutím lhůty

Více informací zde.

Termín: 29.srpna 2014, 12:00 Bruselského času (pro stáže začínající 1. března 2015)