Česko-německé fórum mládeže hledá koordinátora

1.4.2015

Česko-německé fórum mládeže hledá pro své 9. funkční období (červen 2015 – květen 2017) koordinátora/koordinátorku. Zájemci se mohou hlásit do 10. dubna 2015.

Fórum se skládá z 15 českých a 15 německých účastníků, kteří se aktivně angažují v česko-německých vztazích. Smyslem tohoto grémia je zprostředkovat do oficiálního dialogu mezi Českou republikou a Německem názory mladé generace a nabídnout mladým Čechům a Němcům prostor k setkávání a k diskuzi. Během 9. funkčního období se Fórum sejde na čtyřech plenárních zasedáních (zpravidla od čtvrtka do neděle) a vedle toho také v menších pracovních skupinkách. Jeho činnost bude zahájena v září 2015 na setkání v Česku.

Více o Fóru naleznete na webových stránkách www.cnfm.cz.

Náplň práce:

§ organizační a metodická příprava a vyhodnocení setkání Fóra v úzké spolupráci s koordinátorem/kou na německé straně a mluvčími Fóra

§ organizační podpora jednotlivých pracovních skupin Fóra

§ kontaktní osoba pro účastníky a zajištění komunikace mezi členy Fóra a zřizovatelskými spolky

§ kontaktní osoba pro otázky vyúčtování setkání

 

Uchazeči by měli mít:

§ zájem o česko-německou spolupráci

§ organizační talent, spolehlivost, samostatnost, schopnost týmové práce, výborné komunikační schopnosti

§ zkušenosti s organizací akcí a prací na projektech

§ flexibilitu a angažovanost v období od června 2015 do května 2017

§ zkušenosti s prací s mládeží

§ dobré znalosti německého jazyka

 

Nabízíme:

§ získání zkušeností v oblasti koordinace, vedení lidí, práce s mládeží

§ získání kontaktů (nejen) v česko-německé oblasti

§ práci v týmu nadšených mladých lidí – dobrovolníků

§ spolupráci na jedinečném dlouhodobém mezinárodním projektu

§ práci z domova (kromě pracovních setkání a plenárních zasedání), možnost zorganizovat si práci podle sebe

§ finanční odměnu (výše se bude odvíjet od výsledku dotačního řízení)

 

Česko-německé fórum mládeže finančně podporují:

Podle dosavadních zkušeností připadne na tuto práci přibližně 80 hodin měsíčně během funkčního období (v období před začátkem a po konci funkčního období je to méně). Je třeba vzít v potaz, že časová náročnost se liší - před a po plenárním zasedání je nejvíce práce a mezi setkáními méně. K tomu je třeba připočítat cesty na plenární zasedání a na pracovní setkání s mluvčími Fóra v Česku a v Německu.

Přijímací pohovor se bude konat na začátku května v Regensburgu (náklady za cestu a ubytování mohou být proplaceny). Povede ho předsednictvo německého a českého zřizovatelského spolku.

Čeští zájemci mohou posílat své podklady (strukturovaný životopis, motivační dopis a relevantní doporučení) Monice Traubové, předsedkyni spolku Přátelé Česko-německého fóra mládeže z. s., která Vám také ráda zodpoví případné dotazy. Přihlášky v tandemu (tj. současná přihláška dvou osob na místa českého i německého koordinátora) jsou vítány.

Přihlášky posílejte do 10.04.2015 na info@cnfm.cz