Objev projekt YouthMetre a ovlivni evropskou politiku mládeže!

20.2.2018

Chceš vědět, jak ovlivnit evropskou politiku mládeže, která se Tě týká? Chceš, aby tvůrci této politiky věděli, jaké jsou skutečné potřeby mladých lidí? Zajímá Tě, jak dobře si Tvoje země vede v oblasti zaměstnávání, vzdělávání nebo zapojení mládeže? Poznej projekt YouthMetre a zjisti, jak můžeš zlepšit život mladých lidí v EU!

YouthMetre je projekt financovaný Evropskou komisí, který má odstranit propast mezi mladými lidmi a evropskými institucemi.

Jeho cílem je, aby mladí lidé měli větší vliv na tvorbu Evropské strategie pro mládež a její provádění na místní, regionální i národní úrovni. 

Záměrem Evropské strategie pro mládež je podpořit vytváření více příležitostí pro mladé lidi v oblasti vzdělávání a na pracovním trhu a podpořit je, aby se aktivně zapojili do společnosti.

Online nástroj YouthMetre nabízí informace a vzdělávací aktivity, které mají zajistit mladým lidem potřebné dovednosti a znalosti, aby se mohli více zapojit do tvorby strategie pro mládež a zlepšovat její provádění.

Cílovou skupinou jsou mladí lidé ve věku 18-29 let. Projekt se snaží spojit s těmi, kdo pracují s mládeží a skrze ně motivovat mladé lidi, aby se o evropskou politiku mládeže víc zajímali. YouthMeter cílí také na agentury veřejného sektoru a další organizace působící v oblasti politiky mládeže.

Jak to funguje?

YouthMetre zpřístupňuje v digitální podobě informace o tom, jak si zákonodárci a další aktéři dané země vedou v oblasti politik mládeže.

Uvádí také úspěšné příklady z různých zemí, které mají inspirovat a pomoct jiným zemím zlepšit svoje aktivity.

Tyto informace najdeš na dashboardu zde

Můžeš si zvolit konkrétní zemi a také kategorii dat, která Tě zajímají:

  • demografické údaje
  • vzdělávání a odborná příprava
  • zaměstnanost a podnikání
  • zdraví a blahobyt
  • sociální začlenění
  • kultura a kreativita
  • zapojení mládeže
  • dobrovolnická činnost
  • mládež a svět

Kromě toho se můžeš stát součástí sítě YouthMetre a sdílet svoje nápady, jak řešit konkrétní problémy na místní, regionální nebo národní úrovni.

Vzdělávací aktivity

YouthMetre nabízí online vzdělávací kurzy pro ty, kdo pracují s mladými lidmi a chtějí jim umožnit, aby mohli vyjádřit své potřeby a ovlivnit politiku, která se jich týká.

Přístup ke kurzům a veškeré materiály ke stažení jsou k dispozici zde.

Víc informací o projektu YouthMetre najdeš zde.