Studentský model Valného shromáždění OSN

24.8.2012

Studentský model Valného shromáždění OSN je akce založena na principech neformálního vzdělávání a je určena pro 100 studentů středních škol. Akce se uskuteční 7. – 12. 9. 2012 v Plzni. Studenti se mohou přihlašovat na stránkách www.plzenskasimulace.cz

Model je rozdělen do tří hlavních částí:

1) V rámci úvodní části proběhne první den akce seznámení účastníků formou her a krátká prezentace organizátora.

2) Druhá, tzv. přípravná část bude realizovaná formou workshopů, na nichž proběhnou především odborné přednášky na projednávaná témata, interaktivní a komunikační hry a prezentování dalších potřebných informací. V této části studenti trénují způsob a formu svého vystupování.

3) Třetí část programu tvoří již vlastní simulace, během níž si účastníci vyzkouší skutečná diplomatická jednání v rámci 3 výborů Valného shromáždění OSN. Zde by studenti měli využít získané vědomosti a schopnost jednat o určitých agendách.

Naším cílem je umožnit mladým lidem si aktivně vyzkoušet roli diplomata, dokázat obhájit nejen své názory, ale také názory předem dané. Dále bychom také rádi podnítili v mladých lidech diskuzi, týmovou spolupráci, vzájemnou komunikaci a především v praxi zlepšili argumentační dovednosti účastníků.

Cílem je dále prohloubení znalostí o OSN a jejím fungování. Naši snahou je reflektovat současná globální témata a nejen o nich informovat, nýbrž i vyvolat diskusi a zamyšlení nad možnostmi jejich řešení.

Témata k projednání

  • Demilitarizace Blízkého východu
  • Náhorní Karabach
  • Bezpečnost námořní přepravy
  • Ochrana práv k duševnímu vlastnictví
  • Využití a podpora biopaliv
  • Dluhová krize v rozvojových zemích
  • Lidská práva a boj s terorismem
  • Problematika trestu smrti
  • Ochrana industriálního dědictví

 

PřílohaVelikost
Soubor plzenska_diplomaticka_simulace.docx51.72 KB
PDF icon plakat2012.pdf4.17 MB
Fotogalerie: 
Obrázek do galerie