Soutěž pro středoškoláky o nejlepší projekt

8.11.2013

Rozhlédněte po svém okolí a vymyslete, co by mohlo fungovat lépe. Vyberte si některou ze skutečných oblastí podpory a sestavte projekt, kterým byste podpořili podnikání, cestovní ruch, životní prostředí a další oblasti rozvoje. Hraje se o hodnotné ceny! Uzávěrka pro podání projektového návrhu: 6.12.2013.

Jak na to?

Jako dvou až pětičlenný tým z jedné třídy, školy, nebo regionu si zvolte pedagoga, který vám pomůže s návrhem projektu. Společný projekt vepište s pomocí metodické příručky do projektové šablony.

K tomu můžete přidat jednoduché nákresy, vizualizace, nebo výpočty, kterými ukážete, jak byste chtěli pomoc z fondů EU využít.

Hotový projektový návrh pak opatřete podpisem pedagoga a razítkem vaší školy a do 6. prosince 2013 zašlete e-mailem na kontakt Eurocentra, které naleznete v každém krajském městě. Koordinátoři Eurocenter všechny zaslané projekty pečlivě vyhodnotí a rozhodnou, které z nich postoupí do druhého, regionálního kola soutěže.

Odkazy:

O co se hraje

Pravidla soutěže

Zdroj: www.navrhniprojekt.cz