Rozjeď to s Tandemem! aneb finanční podpora pro česká sdružení

3.7.2012

Tandem Plzeň s podporou MŠMT vyhlašuje pro rok 2012 Společný program na podporu česko-německých projektů setkávání mládeže určený sdružením a subjektům vyvíjející mimoškolní činnost. Podejte návrh projektu a rozjeď te to s Tandemem!

Program Rozjeď to s Tandemem! je určen primárně pro česká sdružení, střediska volného času, neformální skupiny mládeže a další subjekty vyvíjející mimoškolní činnost pro děti a mládež, vyjma škol a sportovních oddílů či skupin, které mají obsah setkání prioritně zaměřen na sport. 

Tandem chce prostřednictvím programu podpořit setkávání dětí a mládeže ve věku 8 – 18 let. Sídlo organizace musí být v České republice.

Tandem Plzeň převezme v každém projektu roli partnera/spoluorganizátora, který bude dohlížet na přípravu a naplňování projektových cílů, podílet se na realizaci v předem stanoveném rozsahu a převezme část nákladů na setkání.

Tandem se může spolupodílet na organizaci česko-německého setkání až do výše 10.000,- Kč na projekt

Čeští partneři setkání mohou podávat návrhy projektu průběžně v celém roce 2012.

Veškeré informace naleznete na stránkách Tandemu.

Zdroj: Tandem