Odbor pro mládež MŠMT vyhlašuje mimořádný dotační Program č. 4

4.8.2011

Odbor pro mládež MŠMT vyhlašuje mimořádný dotační Program č. 4. 

Tento Program se zaměřuje na podporu 3 prioritních os:

  • Prioritní osa č. 1: Podpora činnosti nestátních neziskových organizací dětí a mládeže a organizací, pracujících s dětmi a mládeží
  • Prioritní osa č. 2: Podpora aktivit v rámci Evropského roku dobrovolnictví 2011
  • Prioritní osa č. 3: Podpora rozvoje mezinárodních dobrovolnických aktivit mládeže

Mimořádný dotační program se řídí podmínkami a zásadami stanovenými v „Programech státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015“.

Veškeré podrobnosti o této výzvě jsou uvedeny v dokumentu Zvlastni vyzva pro NNO a ERD.pdf.

Program je určen pouze pro nestátní neziskové organizace dětí a mládeže a nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží.

Jako partneři se mohou do projektu zapojit i jiné organizace (neziskové, státní, soukromé), ale žádost musí za dané partnerství podávat organizace, která je oprávněná žádat v dotačních programech odboru pro mládež, MŠMT.

Více informací na stránkách MŠMT

Zdroj: MŠMT