Novinky v programu Mládež v akci 2012

17.10.2011

Pro rok 2012 se plánují v programu Mládež v akci tyto změny

1. Změna v počtu uzávěrek na národní úrovni, a to na 3 uzávěrky za rok pro podávání žádostí o grant:

  • 1. únor – pro projekty začínající mezi 1. květnem a 31. říjnem
  • 1. květen – pro projekty začínající mezi 1. srpnem a 31. lednem
  • 1. říjen –  pro projekty začínající mezi 1. lednem a 30. červnem

Výsledky, zda byla žádost o grant podpořena či nikoliv, musí národní agentura oznámit žadateli o grant nejpozději v první polovině třetího měsíce po dané uzávěrce. Smlouva o grant musí být s příjemcem grantu uzavřena nejpozději na konci čtvrtého měsíce od dané uzávěrky.

2.  Zjednodušení pravidel při stanovování rozpočtu projektu pro výměny mládeže a školení a síťování, tedy pro akce 1.1, 3.1 a 4.3. O nových částkách a způsobu výpočtu vás budeme informovat po jejich schválení Programovým výborem v prosinci 2011.

3.   Zvýšení rozpočtu pro všechny akce na 3,1 mil. EUR pro Českou republiku s téměř dvojitým rozpočtem pro akci 3.1 Spolupráce s partnerskými zeměmi s důrazem na spolupráci s Eastern Partnership Window (tj. Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko a Ukrajina).

4.   Pravděpodobně budou zrušeny vícečetné projekty.

5.  Žádosti o grant, kromě akce 2 Evropské dobrovolné služby, se budou podávat přes e-formuláře.

Upřesnění výše zmíněných změn a další novinky uveřejníme v Průvodci programem MVA 2012 v prosinci tohoto roku. Sledujte Aktuality na stránách Mládež v akci.