Nadace OSF vyhlašuje výzvu na podporu romských studentů VŠ

26.5.2015

Nadace Open Society Fund Praha vyhlašuje výzvu na podporu romských vysokoškolských studentů a studentek na školní rok 2015/2016. 

Romská menšina platí v České republice za jednu z nejvíce znevýhodněných. I nadále přetrvává diskriminace romských dětí ve vzdělávání a u dospělých na trhu práce a v otázce bydlení. Stále více Romů se ocitá v sociálním vyloučení a tvoří většinu populace tzv. sociálně vyloučených lokalit. Účast Romů na vysokoškolském vzdělání je podstatně menší než u majoritní společnosti a je daleko více ovlivněna sociálním zázemím rodin a škol. Vysokoškolsky vzdělaní Romové ale přitom hrají důležitou roli při bourání zažitých stereotypů i jako pozitivní příklady.

Cíl výzvy:

Cílem výzvy je podpořit vybrané romské vysokoškolské studenty a studentky v jejich studijním, profesním i osobním rozvoji. Poskytnutí stipendia si klade za cíl pomoci úspěšnému absolvování vysokoškolského studia a následnému vstupu na trh práce. Úspěšný vstup mladých Romů na trh práce je očekávaným dlouhodobým výstupem stipendijní podpory.

Obsah stipendijního programu:

 • studijní stipendium v maximální výši 60 000,- Kč za rok
 • povinnou pracovní stáž (např. v soukromé firmě, státní instituci, ambasádě, apod.) (zvolí si podpoření stipendisté)
 • povinnou neplacenou stáž v neziskové organizaci, min. 100 h/rok (zvolí si podpoření stipendisté)
 • povinný kurz cizího jazyka (zvolí si podpoření stipendisté, hrazen v rámci programu)
 • trénink, školení v oblasti aktivního občanství, lidských práv, politické gramotnosti, leadershipu, apod.
 • povinnou účast na vybraných akcích Nadace OSF

Stipendistu/ku bude v průběhu programu doprovázet  “mentor”, osobnost zvolená  a odsouhlasená stipendistou i nadací, za účelem supervize, motivace a pomoci s průběhem stipendia. Cílem je poskytnout robustní podporu i v neakademických oblastech života se silným propojením na trh práce.

Kdo může žádat:

 • romští studenti a studentky vysoké školy do 26 let věku, prezenční i distanční formy

Vybraná kritéria hodnocení:

 • sociální a ekonomická potřebnost (včetně zohlednění místa bydliště a studia)
 • motivace a studijní plán (relevance cílů, zájem se angažovat jako aktivní občan, apod.)
 • mimo-studijní aktivity
 • dosavadní studijní výsledky

Povinná součást žádosti:

 • životopis
 • potvrzení o studiu (potvrzení o přijetí ke studiu na VŠ; v odůvodněných případech je možné doručit dodatečně)
 • motivační dopis a studijní plán na přiloženém formuláři
 • kopie studijních výsledků za poslední dva semestry/školní rok
 • doporučující dopis od relevantní školské instituce

Tříkolové výběrové řízení:

 1. vyhodnocení zaslaných podkladů
 2. první kolo pohovorů s vybranými kandidáty
 3. druhé kolo pohovorů s finalisty

V průběhu výběrového řízení si Nadace OSF nárokuje případné vyžádání dalších upřesňujících skutečností a dokladů.

Poté, co uchazeč projde výběrovým řízením a získá stipendium, bude mu přidělen mentor, osobnost, která by mu pomáhala po dobu čerpání stipendia. Ve spolupráci s mentorem a Nadací OSF bude sestaven plán stipendia, který bude průběžně vyhodnocován. Stipendista/ka bude mít možnost se pravidelně setkávat s mentorem a pracovníky Nadace OSF za účelem podpory, supervize, vyhodnocování a plánování stipendia. Mentor může stipendistovi pomoci hledat stáž, jazykový kurz a praxi v NNO.

 Formulář žádosti ke stažení

Harmonogram 2015:
vyhlášení: květen 2015
uzávěrka: 15.června 2015
Výběr a pohovory: červen, červenec
Vydání rozhodnutí o podpoře: červenec
Zahájení: září/říjen 2015

Žádosti se všemi povinnými součástmi zasílejte do 15. června 2015 elektronicky na adresu vzdelavani@osf.cz nebo poštou na adresu Nadace Open Society Fund Praha, Hradecká 18, 130 00 Praha 3 s označením Stipendium. S případnými dotazy se můžete obrátit na Michala Ďordě na stejné emailové adrese nebo na telefonu +420 737 371 699.