MLUVME SPOLU 2014

19.9.2014

Fond T-Mobile vyhlašuje v 10. roce svého fungování grantovou výzvu Mluvme spolu 2014. Podpořené budou nápady, které  pomohou vyřešit konkrétní problém ve vaší komunitě spolu s těmi, kteří byli doposud přehlíženi.

Bližší informace (ze stránek prosvetkolemnas.cz):
 
 

V 10. ročníku fondu podpoříme zejména projekty:

 • které významně pomohou při budování občanské společnosti, rozvoji komunity či veřejného prostoru;
 • které pomohou znevýhodněným skupinám osob a dají najevo lidem sociálně vyloučeným a lidem se zdravotním hendikepem, menšinám (národnostním, genderovým), nově příchozím (imigranti, novousedlíci), že mají v komunitách své místo a že se s nimi počítá;
 • které zapojí lidi do společné realizace aktivit, při kterých se navzájem poznají, začnou komunikovat a spolupracovat.

Pro všechny projekty je nezbytné, aby se týkaly života lidí v nějaké konkrétní komunitě. Projekty nesmí být omezeny jen na členskou základnu nebo organizaci. Dáváme přednost projektům, které zanechají dlouhodobý pozitivní dopad. Chceme pomoci na svět dobrým nápadům potřebnou vstupní investicí.
Jak chápeme komunitu?
Lokální komunitu chápeme jako skupinu lidí, provázanou vzájemnými vztahy a sdílenými zájmy, která musí být zároveň přirozeně ohraničená v prostoru (např. jedna vesnice, jedno sídliště, několik ulic, menší obec, část větší obce atp.).

Hledáme organizace s projekty, které:

 • svým projektem napomáhají řešit (řeší) konkrétní problém vyskytující se v dané komunitě
 • do realizace projektu zapojí i ty, kteří doposud stáli na okraji
 • přispějí k porozumění a spolupráci mezi odlišnými skupinami
 • zvýší pochopení a důvěru mezi lidmi

Nemůžeme podpořit projekty, které:

 • nejsou v souladu s vyhlášeným tématem;
 • se nepojí ke konkrétní komunitě (např. široce pojatá osvěta, tisk brožur atp.);
 • jsou určeny pro úzký, uzavřený okruh lidí;
 • nejsou projektem, ale spíše opakovanou akcí (tj. 2. a další ročník) nebo provozem organizace;
 • byly odeslány po uzávěrce;
 • nejsou podány ve zcela vyplněném formuláři;
 • neuspějí v konkurenci jiných projektů.

Co vám můžeme nabídnout?

 • Grant v maximální výši 300 000 Kč.
 • Možnost zapojení do Akademie Fondu T-Mobile, která umožňuje využít koučů a expertů z firmy T-Mobile.
 • Vzdělávání šité na míru v podobě jednodenních workshopů a webinářů.
 • Spolupráci s dobrovolníky z firmy T-Mobile.

Jak bude účast v programu probíhat?

V první fázi, kdy budete mít za úkol aktivizovat potenciál místních lidí, propojit místní aktéry a upřesnit projekt na základě potřeb a přání komunity samotné, vám poskytneme grant v maximální výši 100 000 Kč. Tato fáze může trvat max. 6 měsíců. Pokud v tomto období nevyužijete část svého grantu, můžete si zůstatek převést do druhé fáze. V této fázi byste měli přebrat roli iniciátora, komunikátora, propojovatele a usměrňovatele a nepodsouvat komunitě předem již ideální hotové řešení. Ve druhé fázi pak následuje další grant v maximální výši 200 000 Kč, který vám udělíme na základě předložení detailního projektového záměru včetně rozpočtu projektu. Celková doba účasti v programu trvá dva roky.

Základní podmínky vstupu do programu najdete zde.