Mimořádný dotační program MŠMT

26.3.2014

Stejně jako v letech 2012 a 2013, tak i letos vyhlašuje Odbor pro mládež MŠMT mimořádný dotační program na podporu práce s dětmi a mládeží s omezenými příležitostmi. Uzávěrka podávání žádostí: 16. dubna 2014 ve 14:00h.

Pro tento mimořádný dotační program je alokována částka ve výši 3,5 mil. Kč. Nestátní nezisková organizace může podat pouze jeden projekt a požadovat státní dotaci ve výši od 40 do 300 tis. Kč  

Program je určen pro nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží. Podporovány budou zejména aktivity zaměřené na:

  • začleňování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných volnočasových aktivit pro děti a mládež,
  • vytváření podmínek pro děti a mládež s omezenými příležitostmi pro jejich zapojení do tvorby a šíření informací v rámci informačního systému pro mládež,
  • zvyšování kvalifikace a rozvoj kompetencí pracovníků nestátních neziskových organizací pracujících s mládeží pro práci s dětmi a mládeží s omezenými příležitostmi,
  • zavádění programů a metod práce s dětmi a mládeží s omezenými příležitostmi v rámci pravidelných vzdělávacích, výchovných a volnočasových aktivit.

Uzávěrka podávání žádostí je stanovena na 16. dubna 2014 ve 14:00h. Žádosti se podávají prostřednictvím elektronického systému IS-mládež http://is-mladez.msmt.cz a v listinné podobě se pak zasílají na adresu: Národní institut pro další vzdělávání, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1.

Více informací naleznete zde: http://www.msmt.cz/mladez/program-c-4

Zdroj: NICM