Grantový program Kreativní Evropa

27.12.2013
Kulturní a tvůrčí organizace, které se v roce 2014 chtějí ucházet o financování prostřednictvím nového programu Evropské unie pro odvětví kultury a tvorby nazvaného Kreativní Evropa, mohou ode dneška začít připravovat své žádosti o grant. Informace o možnostech financování („výzvy k předkládání návrhů“) jsou k dispozici zde.
 
 
Pro první výzvy pro rok 2014 je v programu k dispozici téměř 170 milionů eur. O granty se nemohou ucházet jednotlivci přímo. Musí se obrátit buď na příslušné organizace, mezi něž patří například kulturní sdružení, festivaly, divadla a filmoví distributoři, které přihlášku podají, nebo na kontaktní místo programu Kreativní Evropa ve své zemi.
 

Očekává se, že program Kreativní Evropa umožní, aby:

  • 250 000 umělců a profesionálů v odvětví kultury, respektive jejich díla, obdrželo finanční podporu určenou na oslovení nového publika v zahraničí,
  • přes 800 evropských filmů obdrželo distribuční podporu, díky níž je zhlédne publikum v celé Evropě a ve světě,
  • alespoň 2 000 evropských kin využilo podpory poskytnuté síti evropských kin, díky čemuž budou moci promítat alespoň 50 % evropských filmů,
  • se dostalo podpory překladu více než 4 500 knih a jiných literárních děl, díky čemuž si je čtenáři budou moci vychutnat ve svém mateřském jazyce,
  • tisíce kulturních a audiovizuálních organizací a odborníků v oblasti kultury měly možnost využít školení, která jim pomohou získat nové dovednosti a posílí jejich schopnost pracovat na mezinárodní úrovni.

Další informace

Creative Europe video

Creative Europe Programme Guide

Evropská komise

Internetové stránky komisařky Androully Vassiliou

Androulla Vassiliou na Twitteru: @VassiliouEU

 

Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR