Grantová výzva "Společně bez předsudků"

13.3.2014
Nadace Open Society Fund Praha ve spolupráci s Open Society Initiative for Europe vyhlašuje grantovou výzvu: Společně bez předsudků - velké granty. Uzávěrka pro podání žádosti: 10. dubna 2014.
 
Tato grantová výzva reaguje na xenofobní nálady zaměřené zejména proti romské menšině a na zvyšující se frekvenci aktivit extremistických hnutí. Extremistické skupiny propagující nesnášenlivost čím dál více zneužívají zhoršující se sociální situace ve společnosti a Romy využívají jako obětního beránka a záminku ke svým aktivitám a zviditelnění.
 
Nadace OSF udělí nadační příspěvek iniciativám, které nejen reagují na projevy nesnášenlivosti a xenofobie, ale které se jim snaží také předcházet. Zároveň podpoří projekty, které pomohou vystavět dobré sousedské vztahy v místech, kde k nenávistným projevům došlo.
 
Příklady aktivit vhodných k podpoře:
 
  • Návazné aktivity v místech, kde v minulosti došlo k protiromským demonstracím
  • Preventivní aktivity
  • Série aktivit během protiromských demonstrací na různých místech ČR
  • Aktivity zaměřené na spolupráci s médii s cílem zajistit vyvážené zpravodajství z protiromských akcí
  • Aktivity zaměřené na mladé lidi, aby včas rozpoznali, co se skrývá za líbivými, snadnými a ideologickými řešeními, které nabízejí extrémně pravicová politická uskupení.
 
Podmínky udělení nadačního příspěvku:

Podpora je určena jen pro registrované právnické osoby - NNO, které jsou náplní své činnosti schopny naplnit záměr výzvy. Např.:
 
  • obecně prospěšná společnost
  • spolek
  • nadace a nadační fond
  • církve a náboženské společnosti (NNO založené za účelem charitativní a vzdělávací činnosti)
 
Udělení podpory: duben/ květen 2014
 
Maximální výše podpory na projekt: 100 000 Kč
 
Postup při podávání žádostí:
 
Subjekty, které se chtějí ucházet o poskytnutí nadačního příspěvku (a tedy mají IČO), vyplní projektovou žádost na předepsaném elektronickém formuláři na stránkách granty.osf.cz nejpozději do 10. dubna 2014. Před vyplněním formuláře je nutné se zde registrovat.
 
Prostudujte si kompletní znění výzvy na webu Open Society Fund
 

 

Zdroj: Nadace OSF