Erasmus pro mladé podnikatele

3.7.2014

Erasmus pro mladé podnikatele je přeshraniční výměnný program, díky němuž mají noví a začínající podnikatelé možnost nabýt nových zkušeností od zkušených podnikatelů, kteří provozují menší podniky v jiných účastnických zemích.

Program Erasmus pro mladé podnikatele pomáhá začínajícím evropským podnikatelům nabýt znalostí potřebných k zahájení ebo úspěšnému provozování malého podniku v Evropě. Noví podnikatelé se setkávají a vyměňují si znalosti a nápady pro podnikání se zkušeným podnikatelem, u něhož žijí a s nímž spolupracují po dobu 1 až 6 měsíců. Pobyt částečně financuje Evropská komise.

Do programu se mohou zapojit:

Jste-li začínajícím podnikatelem, budete mít školení přímo v malém nebo středním podniku jiné účastnické země. Tím se usnadníúspěšný startvašeho podnikání nebo se upevní váš nový podnik. Využít můžete také přístupu na nové trhy, mezinárodní spolupráce a případných možností spolupráce se zahraničními obchodními partnery.

Jako hostitelský podnikatel získáte pro svůj podnik nové nápady motivovaného začínajícího podnikatele, který by mohl mít specializované dovednosti či znalosti na poli, jež neovládáte a jež by mohly doplnit ty vaše. Většina hostitelských podnikatelů tuto zkušenost ocenila natolik, že se rozhodli v návaznosti na ni pozvat další začínající podnikatele.

Jedná se o spolupráci, která je skutečně úspěšná pro všechny a díky níž mohou obě strany objevit nové evropské trhy, obchodní partnery a různé způsoby podnikání.

Z dlouhodobějšího hlediska budete moci využít celé řady příležitostí k získávání kontaktů nebo se také rozhodnout ve spolupráci pokračovat, možná i jako dlouhodobí obchodní partneři (např. společné podnikání, sub dodavatelství, vztahy mezi dodavateli atd.).

Program Erasmus pro mladé podnikatele financuje Evropská komise a funguje v účastnických zemích prostřednictvím místních kontaktních míst, která jsou způsobilá k podpoře podnikání (např. obchodní komory, centra pro začínající podnikatele, inkubátory atd.). Jejich činnost koordinuje na evropské úrovni kancelář podpory programu.

Další informace o podmínkách účasti najdete v příručce programu.

Uzávěrka přihlášek je 17. července 2014!

Zdroj: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/