7. ročník programu Scholarship

9.2.2016

Až do 31. května je možné podávat přihlášky do 7. ročníku stipendijního programu Scholarship, který podporuje mladé talentované uchazeče o ucelené studium bakalářských a magisterských oborů na prestižních zahraničních univerzitách.

Zájemci se mohou do programu přihlásit pouze elektronicky, prostřednictvím webového formuláře na www.bakalafoundation.org.

Jednou z nezbytných podmínek pro přijetí žadatele je napsání eseje v anglickém jazyce na vybrané téma. Témata esejí najdete zde. Budoucí stipendisté jsou vybíráni ve dvou kolech. V prvním kole posoudí odborná porota všechny přihlášky a nejlepší uchazeče pak pozve na osobní pohovory, které se konají v září 2016. Z těch pak vybere budoucí stipendisty. O stipendia je mezi studenty velký zájem, například v loňském ročníku se přihlásilo 238 zájemců, k pohovorům před hodnotící komisi odborníků z různých oborů pak bylo vybráno 22 z nich. Nejlepších 13 studentů se pak mohlo radovat z udělení stipendia.

Zdroj: ww.bakalafoundation.org