Granty na komunikační akce pro 2020-2021

4.8.2020

Generální ředitelství pro komunikaci při Evropském parlamentu přijalo víceletý program pro granty v oblasti komunikace na období 2020-2021. Žádosti můžete posílat do konce září.

Víceletý pracovní program pro granty se provádí prostřednictvím výzev k předkládání návrhů zveřejněných na stránkách Evropského parlamentu. Žadatelé mohou požádat o financování na základě požadavků stanovených ve výzvách k předkládání návrhů.

Návrhy mohou být předloženy v jedné z následujících kategorií:

  • Zapojení do občanské společnosti
  • Organizace místního Evropského setkání mládeže
  • Zapojení mládeže na konferenci o budoucnosti Evropy

Podrobný manuál, včetně definic a kritérií možností podávání žádostí naleznete zde: https://1url.cz/XzsRr.

Deadline pro podávání žádostí je 30.9. 2020. Pro další informace sledujte stránky Evropského parlamentu: https://1url.cz/xzsRi

Doplňující otázky také můžete zasílat na emailovou adresu: dgcomm-subventions@ep.europa.eu