Přípravné školení k projektu "Cross Over"

12.8.2014

Projekt zaměřený na podporu meziodvětvové spolupráce mezi organizacemi působícími v oblasti mládeže a v podnikatelském sektoru.

Cílem nového programu Erasmus+ je posílit dovednosti a zvýšit zaměstnatelnost a rovněž modernizovat vzdělávání, odbornou přípravu a práci s mládeží. Erasmus+ bude podporovat nadnárodní partnerství mezi institucemi a organizacemi v oblastech vzdělávání, odborné přípravy a mládeže s cílem posílit spolupráci, propojit sféry vzdělávání a práce a odstranit tak nedostatky v dovednostech, s nimiž se v Evropě potýkáme.

Strategická partnerství (Klíčová akce 2 – KA2) posilují spolupráci mezi organizacemi z různých zemí, jež působí v oblasti práce s mládeží a oblasti neformálního učení mladých lidí. Při společné práci vytvoří zúčastněné organizace nové systematické přístupy k práci s mládeží a budou podporovat dlouhodobější spolupráci. Mladí lidé jako příjemci projektů získají informace o sociálním podnikání a budou povzbuzováni, aby zaujímali aktivnější úlohu ve svém místním hospodářství a společnosti.

Projekt "Cross over" pořádá lotyšská národní agentura ve spolupráci s chorvatskou, českou, estonskou, maďarskou, litevskou, maltskou a polskou národní agenturou. Školení k projektu Cross over mají 2 fáze - národní a mezinárodní.

Cíle školení (národní fáze): 

  • získat informace o klíčové akci KA2 – Strategická partnerství
  • vytvořit vizi dlouhodobého partnerství napříč sektory
  • vytvořit základní ideje/témata projektu
  • motivovat k práci na rozvoji projektu KA2
  • poskytovat podporu pro hledání partnera v projektu
  • prohloubit porozumění mezi partnery z různých sektorů

Z účastníků tohoto školení budou vybráni zástupci ČR pro mezinárodní setkání k projektu „Cross Over“, které se uskuteční 2. - 5. 12. 2014 v Lotyšsku.

termín školení (národní fáze):

12. 9. 2014 od 9:30 do 17:00

Uzávěrka registrace:

31. 8. 2014

Více informací o projektu Cross Over a cílech školení naleznete zde 

Podrobnosti o akci naleznete na stránkách naerasmusplus.cz