Příležitost pro mladé filmaře!

18.8.2014

Francouzská národní agentura SALTO - YOUTH uveřejnila dvě zajímavé výzvy pro fanoušky filmu a videa. Zve na zajímavý filmový workshop financovaný z programu Erasmus+ a navíc pořádá filmovou soutěž. Vytáhněte kamery a hurá do toho!

Filmový workshop nazvaný Bye bye received ideas se koná od 29. října do 2. listopadu 2014 v Marseille. Cílem akce je hledání možností, jak může video fungovat jako nástroj při práci s mládeží a v mládežnických projektech. Workshop je určen pracovníkům s mládeží a aktivním mladým lidem, kteří se zapojují do projektů v rámci programu Erasmus+. Více informací se dozvíte na oficiálním webu akce, kde se také můžete přihlásit. Uzávěrka přihlášek je 22.9.2014.

V rámci uvedeného workshopu proběhne rovněž prezentace filmů vybraných v rámci filmové soutěže EVS film festival 2014, o které jsme již informovali.

ČNA není do této akce zapojena, tudíž cestovné si musí účastník hradit sám.

Zdroj: NICM