Evropská jazyková cena Label 2015

16.3.2015
Dům zahraniční spolupráce vyzývá všechny realizátory zajímavých jazykových projektů k podání přihlášek do dalšího ročníku Evropské jazykové ceny Label. Ocenění lze udělit jakémukoli inovačnímu projektu z oblasti jazykového vzdělávání, který splňuje kritéria a některou z priorit pro rok 2015. 
 

Může se jednat o projekty ve fázi realizace s již prokazatelnými výsledky nebo o úspěšně ukončené projekty (nejdéle však do tří let od jejich ukončení). 

Přihlásit můžete jakýkoli projekt z oblasti jazykového vzdělávání, který je zaměřen alespoň na jednu z priorit pro rok 2015:


 *    Vliv jazykové výuky na sociální inkluzi

 *   Jazyky a sport

 *   Jazykové vzdělávání v přírodovědných a technických předmětech

 *   Komunikativní kompetence, zejména v dalším cizím jazyce

Slavnostní předání cen proběhne na konferenci Kreativně k jazykové výuce, která se bude konat v září tohoto roku.

Výzvu s podrobnými informacemi a přihlášku do soutěže naleznete ZDE.

Přihlášku zašlete nejpozději do 30.4.2015 na adresu: label@dzs.cz