Aktualizovaná publikace o programu Erasmus+ mládež

27.5.2016

Eurodesk vydává novou verzi publikace "Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+ mládež". Najdete v ní nejen základní informace o programu a typech projektů, ale především užitečné tipy a rady – např. jak zažádat o grant, jak se zapojit do Evropské dobrovolné služby nebo jaké náklady je možné z grantových prostředků uhradit.

Letošní novinkou je především změna v rozdělení projektů KA2, kterou jsou od letošního roku děleny na Strategická partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe a Strategická partnerství pro podporu a rozvoj inovací. Oba typy projektů přitom mohou být realizovány také formou „nadnárodních iniciativ mládeže“. Při předkládání grantových žádostí v jednotlivých kolech je pak potřeba rozlišovat typ Strategického partnerství. Pro projekty zaměřené na výměnu dobré praxe je určen 1. a 3. termín výzvy a pro projekty zaměřené na rozvoj inovací je to 2. termín. Podat projekt nadnárodních iniciativ mládeže je možné ve všech termínech.

Brožura je ke stažení v sekci Publikace.