DZS hledá regionální konzultanty pro Erasmus+ a ESS

13.1.2021

Cíle této výzvy je sestavit tým regionálních konzultantů programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity, kteří budou v programovém období 2021-2027 působit v krajích České republiky. Oba programy jsou určeny na podporu vzdělávání mládeže. Konzultanti budou šířit povědomí o obou programech na regionální úrovni a poskytovat informace organizacím i jednotlivcům zajímajícím se o možnosti získání finanční podpory a o zapojení se do programů.

CO VÁS ČEKÁ?

Kreativní práce založená na kvalitní komunikaci s různými cílovými skupinami v jednom z krajů ČR. Vaše hlavní pracovní úkoly budou:

 • propagování programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity na regionální úrovni (včetně správy sociálních sítí či vystupování v regionálních médiích);
 • aktivně vyhledávat a oslovovat organizace/účastníky pro potenciální zapojení do programu Erasmus+ a Evropský sbor solidarity a představovat možnosti, které z nich plynou (např. formou prezentací);
 • poskytování informací žadatelům (individuálně i skupinově);
 • síťování a podpora navázání spolupráce mezi organizacemi zapojenými do programu Erasmus+ nebo Evropský sbor solidarity s organizacemi, které se dosud nezapojily (např. formou organizování networkingových akcí);
 • síťování podpořených organizací a dalších aktérů v kraji (např. organizováním a účastí na pracovních setkáních);
 • spolupráce s dalšími RK i Eurodesk partnery v krajích (např. výměna zkušeností, společná školení);
 • dle zadání DZS získávání potřebných dat z terénu.

Jednotlivé činnosti jsou v různých obdobích roku v různých intenzitách v souladu s uzávěrkami programu Erasmus+ i Evropský sbor solidarity.

JAK SI VÁS PŘEDSTAVUJEME 

 • Je vám alespoň 18 let a dosáhli jste min. středoškolského vzdělání;
 • máte přehled o evropských programech a trendech v oblasti mezinárodního vzdělávání;
 • máte přehled o situaci neziskového sektoru a sektoru vzdělávání mládeže v kraji;
 • vaše komunikační a prezentační dovednosti jsou na výborné úrovni;
 • práce na PC (MS Office, emailové klienty) je pro vás hračka;
 • jste ochotni komunikovat s různými cílovými skupinami i s médii (na základě zadání od DZS);
 • ovládáte angličtinu minimálně na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky CEFR;
 • aktivně působíte v některém z krajů ČR;
 • samostatnost, zodpovědnost a dodržování termínů jsou vašimi silnými stránkami.

Prosím, vezměte v úvahu, že z důvodu prevence případů střetu zájmů není možné, aby vybraný kandidát byl po dobu výkonu práce RK statutárním zástupcem, nebo členem statutárního orgánu organizace žádající podporu z jakékoli části programu E+ či z programu Evropský sbor solidarity. Výkon činnosti regionálního konzultanta není slučitelný s přímou účastí v jakémkoli projektu financovaném z programu Erasmus+ či Evropský sbor solidarity. 

S ČÍM U NÁS VYNIKNETE

 • Máte praxi v oblasti práce s mládeží a neformálního vzdělávání;
 • aktivně jste se podílel/a na realizaci projektů z programu Erasmus+ nebo Evropský sbor solidarity;
 • projektový management pro vás není neznámé téma;
 • účastnil/a jste se mládežnických výměn, výměn pracovníků s mládeží, dobrovolnických pobytů nebo jste se podílel/a na realizaci solidárních projektů;
 • máte dobré kontakty s organizacemi poskytujícími vzdělávání mladým lidem v daném regionu;
 • zadaný úkol berete jako výzvu a kreativně přistupujete k jeho plnění;
 • na sociálních sítích jste jako doma a umíte tvořit v základních grafických programech.

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT?

 • Zázemí moderní státní organizace zapojené do mezinárodní sítě národních agentur Evropské komise;
 • zajímavou práci, která má smysl;
 • dohodu o provedení práce; 
 • ohodnocení 300 Kč/hod;
 • školení v oblasti pravidel programu Erasmus+ a Evropský sbor solidarity;
 • možnost školení v oblasti neformálního vzdělávání mládeže;
 • předpokládaný rozsah činnosti cca 25 hod./měsíc, případně lze upravit dohodou;
 • promo materiály a promo předměty pro distribuci v regionu;
 • metodické vedení a setkávání s gestory aktivit z řad pracovníků DZS;
 • pravidelný kontakt a výměnu zkušeností s celou sítí regionálních konzultantů;
 • vstřícnou komunikaci a otevřenost.

Více informací nalezente na tomto odkazu: https://www.dzs.cz/node/410