Workcampy

 

Workcampy jsou krátkodobé mezinárodní dobrovolnické projekty určené jednotlivcům. Workcampy se konají téměř ve všech zemích světa, trvají většinou 2 - 3 týdny a jsou zaměřené na nejrůznější oblasti: ekologie, archeologie, stavební rekonstrukce různých objektů, práce s dětmi, lidmi s postižením apod. 

Jak probíhá práce na workcampech?

Mezinárodní skupina dobrovolníků (většinou 1 maximálně 2 účastníci z každé země) pracuje společně cca 5h denně na stanovených úkolech. Od dobrovolníků se očekává především zájem o věc. Odbornost či kvalifikace v oblasti zaměření projektu není zpravidla vyžadována.

Kdo se může zúčastit?

Podmínkou bývá věk nad 18 let, ale některé projekty jsou i pro mladší zájemce  (např. workcampy v ČR). Podmínkou účasti na workcampech je znalost jazyka (většinou angličtiny) tak, abyste se domluvili.

Budu za to něco platit?

Účastníkům je zdarma poskytnuto ubytování a stravování, nicméně účastnický poplatek, dopravu, pojištění a kapesné si hradíte sami.

Postup pro zájemce o účast na workcampu

  1. výběr projektu, kterého se chcete zúčastnit,
  2. vyplnění přihlášky a zaplacení účastnického poplatku či zálohy,
  3. zařazení do projektu.

Organizace zprostředkovávající workcampy

Mezinárodní miniworkcamp v ČR

Jestli chcete nasát atmosféru a poznat, jak to chodí v mezinárodní partě dobrovolníků, máte možnost vyjet na Víkendovku pořádanou organizací Tamjdem. Více informací a termíny akcí najdete na: https://tamjdem.cz/vikendovky

Zkušenosti dobrovolníků

O zážitcích z workcampů si můžete přečíst i v naší publikaci Experience Europe!