Výzva Patronky ERD 2011: „Zapojte se do Průvodu dobrovolníků!“

11.8.2011

V rámci Evropského roku dobrovolnictví 2011 probíhá spousta aktivit v mnoha oblastech naší společnosti, kde dobrovolníci poskytují své služby. Všechny tyto aktivity jsou velmi přínosné a podnětné, nicméně téměř vždy zahrnují jednu, maximálně dvě z těchto oblastí.

Proto Vás vyzývám, pojďme udělat něco společně! Když spojíme naše síly, budeme více slyšet i vidět. A i o to nám přeci v tom letošním roce jde. Oslovit co nejširší veřejnost a ukázat jí, že dobrovolníci existují a zaslouží si pozornost. Ať dostane co největší počet lidí podnět k zamyšlení, jestli by i oni nemohli svůj volný čas smysluplně využít k pomoci tam, kde je třeba.

Proto Vám nabízím možnost připojit se dne 3. 11. 2011 k Průvodu dobrovolníků, který v rámci týdne dobrovolnictví v ČR, proběhne v Ostravě. Desítky dobrovolníků z různých organizací budou procházet městem za doprovodu bubnování (nebo jiné hudby, divadla apod.), rozdávat letáky o dobrovolnictví a vyzývat lidi k zapojení se do dobrovolnických aktivit.

Pokud se Vám tento nápad líbí, připojte se Vy i Vaše město k těm, kteří touto formou a v tento den upozorní na to, že v něm dobrovolníci jsou a že dělají kus úctyhodné práce. Čím více měst se zapojí, tím větší pozornost vzbudíme. Je to jednoduché. Zaregistrujte svoji organizaci na webu www.dobrovolnik.cz v odkazu „Průvod dobrovolníků“ a postupujte podle uvedených pokynů.

Jako první se k mé výzvě připojuje i můj kolega pan Robin Ujfaluši, druhý Patron ERD 2011, ředitel INEX SDA.

Dagmar Hoferková

Patronka ERD 2011

Vedoucí Dobrovolnického centra ADRA Ostrava