Dobrovolnické činnosti

V rámci dobrovolnických činností (bývalá Evropská dobrovolná služba) máte možnost vyrazit na 2-12 měsíců do zahraničí a jako dobrovolník pracovat v neziskové organizaci (nebo státem zřizované organizaci). Dobrovolnické činnosti jsou financovány z grantového programu Erasmus+ Mládež.

Kdo se může přihlásit

Dobrovolníkem se může stát každý mladý člověk ve věku 17 - 30 let (výjimečně už od 16 let). Projekty zpravidla trvají 2-12 měsíců, nejčastější jsou projekty na 6-12 měsíců.

Téma projektu

Témata projektů, ve kterých jako dobrovolník pak působíte, jsou různá - od ekologických projektů přes rozvojovou pomoc po práci s dětmi a mládeží. Záleží zejména na vás, vašich zájmech a zkušenostech.

Kdo platí náklady

Jako dobrovolníkovi vám bude na místě hrazeno ubytování, strava, kapesné, jazykový kurz a zdravotní pojištění. Cestovné je rovněž hrazeno z grantu - náklady jsou rozdělené do 6. pásem podle vzdálenosti hostitelské organizace.

Jak si najít vysílající a hostitelskou organizaci

Chcete-li se stát dobrovolníkem, je třeba najít si tzv. vysílající organizaci v ČR, která vás na projekt připraví.

Také vám může pomoci s nalezením projektu (resp. hostitelské organizace) - databázi organizací z celé Evropy najdete na Evropském portálu pro mládež. Zde naleznete rovněž databázi Evropského sboru solidarity - své projekty sem může zadat každá akreditovaná organizace.

Některé české organizace zveřejňují aktuální nabídky na svých stránkách, např. INEX SDA .

Hledat můžete i na serveru OTLAS: http://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/

Nabídky se objevují i na Eurodesku v aktualitách se štítkem dobrovolnictví http://www.eurodesk.cz/dobrovolnictvi

Zkušenosti dobrovolníků EDS

O zážitcích z Evropské dobrovolné služby se můžete dočíst i v naší publikaci Experience Europe! nebo Zažij svět!

Školitel Petr Kačena se podělil o své zážitky z EDS na rádiu Wave http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2761483

Program Erasmus+ mládež

Veškeré podrobné informace k dobrovolnickým činnostem najdete na stránkách programu Erasmus+.