DiscoverEU 2021 - PRVNÍ KOLO ODLOŽENO!

8.2.2021

Přinášíme vám první update ohledně iniciativy DiscoverEU, která nabízí mladým lidem příležitost procestovat Evropu!

Ačkoliv se očekává, že rok 2021 bude stejně problematický jako ten minulý, přínášíme vám první info ohledně iniciativy DiscoverEU:

  • První kolo bylo odloženo na podzim! Datum bude upřesněno.
  • Druhé kolo pak 25.10.  - 8.11. 2021
  • Žadatelům musí být 18 let nejdéle k 1.7. 2021 (lidé narození mezi 2.7. 2002 a 1.7. 2003)
  • Výjimkou jsou ti, kteří nemohli žádat kvůli COVID-19 v minulém roce (lidé narozeni mezi 2.7. 2001 a 1.7. 2002)
  • Žádosti se budou podávat přes European Youth Portal
  • Tématem letošního ročníku je Digital Europe
  • Na tomto odkaze naleznete obecného průvodce v českém jazyce touto iniciativou (pozor, data pro žádostí nejsou v průvodci aktualizovaná!) Odkaz: https://1url.cz/yz8gt
  • Anglickou mutaci průvodce, včetně různých tipů naleznete zde: https://1url.cz/Wz8g1
  •  Doporučuje také sledovat facebookovou skupinu DiscoverEU# Odkaz: https://1url.cz/Az8gK

DiscoverEU je iniciativa Evropské unie, která lidem ve věku 18 let nabízí příležitost cestovat po Evropě a objevovat krásu její krajiny, měst i venkova. Cestovat budou především vlakem (existují však výjimky pro osoby žijící na ostrovech nebo v odlehlých oblastech). Během cesty se budou moci setkávat s podobně smýšlejícími mladými lidmi, získají větší nezávislost a sebedůvěru a lépe poznají pocit evropské identity. Každý rok se konají dvě kola této soutěže, v nichž zástupci Evropské komise vyberou pokaždé několik výherců, kteří získají časovou jízdenku.