Chop se iniciativy a změň Evropskou unii!

15.10.2018

Chceš v Evropské unii něco konkrétního změnit? Vyjádři svůj názor a přiměj politiky naslouchat! Využij evropskou občanskou iniciativu! Iniciativu může zorganizovat každý občan EU nebo ji podpořit svým podpisem! Tak využij svého práva ovlivnit evropskou politiku a zapoj se!

Evropská občanská iniciativa umožňuje občanům členských států, aby ovlivnili tvorbu politiky EU.  Pokud považuješ určité téma za důležité, můžeš se spojit s občany z různých zemí a navrhnout konkrétní změny legislativy.

Změny se mohou týkat jakékoli oblasti, v níž má Evropská komise pravomoc navrhovat právní předpisy. Jedná se například o životní prostředí, zemědělství, energetiku, dopravu nebo obchod.

Dosud bylo zaregistrováno zhruba 50 občanských iniciativ, které podpořilo na 9 milionů obyvatel EU.

Občanům se například podařilo úspěšně předložit Komisi návrh, aby se zabývala snižováním používání pesticidů v Evropě nebo třeba zajištěním dostatku čisté pitné vody a hygieny všem obyvatelům.

V současnosti se sbírají podpisy například pro návrh na ukončení klecových chovů zvířat nebo pro návrh na lepší kontrolu využívání evropských fondů a tvrdší postihy v případě jejich zneužívání.

Seznam všech právě probíhajících iniciativ najdeš zde.

Chceš vědět, jakou váhu má v Evropské unii Tvůj hlas? Podívej se na video o evropské občanské inciativě zde.

Jak občanská iniciativa funguje?

Iniciativu může navrhnout skupina 7 občanů EU z nejméně 7 různých členských států, takzvaný výbor občanů.

Členy výboru mohou být pouze občané EU, kteří dosáhli věku, jenž je opravňuje hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu. Zpravidla je hranice stanovena na 18 let s výjimkou Rakouska, kde mohou ve volbách do europarlamentu hlasovat občané starší 16 let.

Občanskou iniciativu nemohou zahájit organizace. Smí ale navržené iniciativy propagovat a podporovat, pokud dodržují zásady transparentnosti.

Výbor občanů musí svůj návrh zaregistrovat v online registru občanské iniciativy zde.

Jakmile je registrace potvrzena, mají organizátoři jeden rok na to, aby sesbírali dostatek prohlášení o podpoře. K tomu je potřeba získat celkem 1 milion podpisů a zároveň nejméně v 7 zemích překročit minimální počet signatářů. Čísla se odvíjejí od počtu obyvatel daného státu, v případě České republiky se například jedná o 15 750 osob.

Kdo může občanskou iniciativu podepsat?

Iniciativu můžeš podepsat, pokud jsi dosáhl/a věkové hranice nutné pro účast ve volbách do Evropského parlamentu. V České republice je to stejně jako ve většině států 18 let.

Pokud chceš iniciativu podpořit, musíš vyplnit formulář prohlášení o podpoře iniciativy, který dostaneš od organizátorů.

Formulář je možné vyplnit online nebo v papírové podobě.

A co dál?

Po shromáždění dostatečného počtu podpisů se iniciativou zabývá Evropská komise.

Do 3 měsíců od doručení iniciativy se zástupci Komise sejdou s organizátory, aby podrobně projednali obsah iniciativy.

Organizátoři mají možnost představit svou iniciativu na veřejném slyšení v Evropském parlamentu.

Nejpozději do 3 měsíců také Komise vydá oficiální vyjádření, jak bude na iniciativu reagovat. V něm uvede, jestli a jaké kroky podnikne, a svoje rozhodnutí zdůvodní.

Tento dokument přijímá sbor komisařů a následně je zveřejněn ve všech úředních jazycích Unie.

Komise může a nemusí na základě občanské iniciativy předložit návrh právního předpisu. Pokud to udělá, návrh prochází standardním legislativním procesem – jedná o něm Rada Evropské unie, případně také Evropský parlament.

Pokud jej schválí, stane se z něj nový právní předpis Evropské unie.