Summit mládeže sítě Global Changemakers

14.7.2011

Od 13. do 19. listopadu 2011 proběhne ve Spojeném království summit mládeže sítě Global Changemakers.Na summitu se sejdou představitelé sociálního podnikání, aktivisté a dobrovolníci ve věku 16 až 19 let z celého světa. 

Během setkání se noví členové Global Changemakers podělí o své zážitky, praxi a pokusí se rozpracovat návrhy akčních plánů na projekty, které by se měly vypořádat s problémy týkající se HIV/AIDS, korupce, vzdělávání nebo lidských práv.

Global Changemakers je mezinárodní mládežnická síť  založená Britskou radou, která sdružuje dobrovolníky, aktivisty a sociální podnikatele ze 113 zemí světa. Jejím cílem je umožnit mladým lidem, aby se podíleli na vyvolání pozitivních sociálních změnách ve společnosti.

Cíle summitu:

  • zlepšit porozumění a znalost účastníků v oblasti klíčových ekonomických, politických a sociálních otázek
  • zlepšit schopnost účastníků navrhovat a přednášet projekty tím, že jim budou poskytnuty konkrétní nástroje a znalosti potřebné k zefektivnění jejich práce
  • podpořit mezikulturní dialog mezi mladými lidmi z celého světa
  • sloužit jako platforma pro výměnu znalostí, nápadů a praxe toho, co nejlépe funguje na globální a co na lokální úrovni
  • 60 kandidátů bude vybráno mimo jiné na základě splnění následujících kritérií: věk 16-19 let (ke dni 13.11. 2011), ovládat angličtinu na komunikativní úrovni, doložitelný přehled dosavadních výsledků v oblasti sociálního podnikání, aktivismu nebo dobrovolnictví.

Přihlášku je možné podat online zde a více informací naleznete zde.

Uzávěrka pro podávání přihlášek je 24. července 2011.

Zdroj: icm.cz